Każdy mały i duży człowiek ma prawo do….
Ułóż smoka
Adres

Filia nr 36,
Biblioteka Miejska w Łodzi
ul Wróblewskiego 67
tel. 42 688-31-30
mapa

wait
wait

PostHeaderIcon Każdy mały i duży człowiek ma prawo do….

Obraz 001 Obraz 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy mały i duży człowiek ma prawo do tajemnic i marzeń. Jeżeli chce, może przechowywać w swoich szufladach skarby: szklane kulki, kawałki sznurka, kamyki; marzyć o wyprawie na wyspę Turapulra; pisać pamiętnik i mieć kilka lub nawet tysiąc tajemnic

Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli Prawa Małych i Dużych / Joanna Krzyżanek. – Kielce, 2008

Mając na uwadze ogólne normy zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak również to, że dziecko jest uzależnione od świata dorosłych i dlatego powinno być specjalnie chronione, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 20 listopada 1959 r. Deklarację Praw Dziecka. Dokument ten zawierał 10 zasad chroniących prawa najmłodszych i był rozszerzeniem Deklaracji Praw Dziecka zwanej Genewską, którą przyjęło w 1924 r. Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów. Najważniejszym i najbardziej uniwersalnym dokumentem chroniącym dzieci jest Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989. Polska ratyfikowała (wyraziła ostateczną zgodę na związanie się umową międzynarodową)Konwencję w 1991 r.

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić.

(źródło: http://unicef.pl/prawa-dziecka/geneza-praw-dziecka)

W bibliotece posiadamy Deklarację Praw Dziecka wydaną w formie plansz w 1979 r. z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka,

Obraz 031

Obraz 035

 

 

 

 

 

 

 

jak również szereg książek omawiających to zagadnienie, min.:

Obraz

Prawa małych i dużych

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mam prawo Konwencja praw

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy materiał przygotowano z okazji Dnia Dziecka, który w Polsce obchodzony jest od roku 1952. W dniu tym organizowanych jest wiele festynów i imprez. Od 1994 r w Warszawie zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Jego obrady odbywają się tylko raz w roku – 1 czerwca. Dzieci przyznają też swoje odznaczenie. Jest to Order Uśmiechu – międzynarodowe odznaczenie dla dorosłych, wręczane dwa razy w roku. Przedstawia uśmiechnięte żółte słoneczko na niebieskim tle. Tradycyjnym rytuałem związanym z wręczaniem Orderu Uśmiechu jest wypicie przez osobę odznaczaną soku z cytryny. Konieczny jest przy tym uśmiech.

Na zakończenie proponujemy wiersz Danuty Gellnerowej pt. Dzieci:

Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same – lubią skakać na jednej nodze i lubią zanudzać mamę. Wszystkie dzieci na całym świecie śpiewają wesołe piosenki i byle kamyk, i byle szkiełko biorą jak skarb do ręki. Podobno dzieci na całym świecie bywają niegrzeczne czasem, lecz to nie u nas, nie w naszym mieście – to gdzieś za górą, za lasem.

Sto wierszy na każdą okazję. – Wrocław, 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Odwiedź nas na Facebooku
Archiwum