Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa
Ułóż smoka
Adres

Filia nr 36,
Biblioteka Miejska w Łodzi
ul Wróblewskiego 67
tel. 42 688-31-30
mapa

wait
wait

PostHeaderIcon Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

Powstanie Styczniowe… trwało najdłużej, wciągnęło w swa orbitę największe masy ludzi, znalazło najliczniejszych sojuszników cudzoziemskich.   

Stefan Kieniewicz

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Bezpośrednią przyczyną jego wybuchu była tzw. branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. Nazwiska tych, których zamierzano siłą wcielić do armii umieszczono na specjalnych listach. Były to najczęściej osoby podejrzane o działalność patriotyczną. Służba wojskowa odbywana w Rosji trwała wówczas nawet ponad dwadzieścia lat. Powołany do życia Rząd Narodowy wydał dekret wzywający do walki wszystkich Polaków.

Powstanie od początku przybrało charakter partyzancki, brakowało bowiem nie tylko regularnego wojska, ale też i uzbrojenia. Posługiwano się m.in. armatami własnej produkcji, wyrabianymi według pomysłu generała Bema. Były to armaty zrobione z drewnianego kloca, wydrążonego w środku, właściwie jednorazowego użytku.  Stoczono ok 1000 potyczek. Grottger - Bitwa Powstanie styczniowe było ostatnim zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków w XIX w.. Zakończyło się przegraną. Tysiące Polaków wywieziono na Syberię, język polski usunięto z urzędów i szkół, zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego, powołując w jego miejsce Kraj Nadwiślański. Przez następne lata, na znak żałoby narodowej, spora część społeczeństwa nosiła czarne stroje, a także biżuterię z symbolami narodowymi. Powstanie wprawdzie zakończyło się klęską, ale wzmocniło poczucie jedności narodu polskiego czego skutkiem było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej. (źródła: Ilustrowane dzieje Polski / Dariusz Banaszak, Tomasz Biber, Maciej Leszczyński. – Poznań, 1995; Ilustrowana historia Polski dla dzieci / Marek Borucki. – Warszawa, 1996; Dzieje Polski w obrazach. – Warszawa, 1962.  www.historia.azv.pl/powstanie-styczniowe.html)

Włączając się w obchody roku Powstania Styczniowego, wspólnie z Filią nr 12 przygotowaliśmy wystawę prezentującą zbiory naszych bibliotek. Książki pogrupowano w działach pokazujących m.in. miejsca, w których toczyły się walki, mundury i uzbrojenie powstańców,  życie codzienne w czasie Powstania, jego najważniejsze postacie oraz Powstanie w literaturze pięknej:  Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

 

 

 

 

 

 

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

 

 

 

 

 

 

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

 

 

 

 

 

 

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Odwiedź nas na Facebooku
Archiwum