Ułóż smoka
Adres

Filia nr 36,
Biblioteka Miejska w Łodzi
ul Wróblewskiego 67
tel. 42 688-31-30
mapa

wait
wait

PostHeaderIcon Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

Jan Matejko (1838-1893)

Jan Matejko Uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa historycznego. Tworzył głównie obrazy z historii Polski. Do najwybitniejszych należy zaliczyć takie dzieła jak: “Stańczyk”, “Kazanie Skargi”, “Rejtan”. Uwiecznił na płótnie ważne wydarzenia z dziejów narodu polskiego. Namalował “Bitwę pod Grunwaldem”, poddanie sie Krzyżaków po przegranej wojnie w obrazie “Hołd pruski”. Uwiecznił zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem i Kościuszki pod Racławicami. Zostawił nam również “Poczet królów polskich”. Są to portrety wszystkich władców naszego kraju. (źródło: Czy znasz ten kraj? / Aleksandra Pelc, Marzenna Skoczylas. – Inowrocław, 2010) Matejkę interesowała nie tylko historia Polski. Przedstawił też scenę z dziejów Rosji, w której wiedziony na śmierć jest bojar Michał Morozow. Odprowadza go orszak prowadzony przez słynącego z okrucieństwa cara Rosji Iwana Groźnego, carycę i cały dwór.

Jan Matejko był nie tylko utalentowany, ale i pracowity. Przeglądał stare księgi, kroniki, szkicował monety, nagrobki, zbiory muzealne i korzystał potem ze swoich notatek, malując obrazy. Niektóre z jego dzieł powstawały kilka lat. Był także erudytą – miał ogromną wiedzę historyczną, a świadectwem tych zainteresowań była też publikacja Ubiory w Polsce,Magnaci polscy  zawierająca ryciny z postaciami w historycznych strojach.  W ciągu całego swojego życia stworzył trzysta obrazów, trzy tysiące rysunków, zbierał dziesiątki rekwizytów do obrazów. Był postacią niezwykle poważaną, a jego obrazy cieszyły się dużym powodzeniem. Został dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Dostał wiele nagród i odznaczeń. Chciał go poznać nawet cesarz austriacki Franciszek Józef I. W 1880 roku odwiedził on artystę w jego domu przy ul Floriańskiej. Obraz przedstawiający tę wizytę namalował Juliusz Kossak.. Jan Matejko zmarł w 1893 r. i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W domu rodzinnym malarza mieści się obecnie muzeum

Matejo uważał uprawianie malarstwa historycznego za swój obowiązek patriotyczny, za służbę narodowi. Powiedział: “Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku: oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno"!” (źródło: Jan Matejko / Anna Chudzik, Izabela Marcinek. – Olszanica, 2012)

Ciekawe:
-Wielu bohaterkom swoich obrazów Matejko nadawał rysy swojej żony Teodory. Sam także chętnie ukrywał swoje wizerunki w obrazach.
-Ojciec malarza był Czechem. Nazywał się František Xaver Matějka.

Aby zaprezentować naszym czytelnikom postać sławnego malarza i upamiętnić 175 rocznicę jego urodzin i 120 śmierci przygotowano wspólnie z Filią nr 12 wystawę w holu biblioteki. Przedstawiono zbiory naszych bibliotek  pokazujące życie i twórczość artysty:

Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

paleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz 013

Obraz 022

 

 

 

 

 

 

Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

 

 

 

 

 

 

Obraz 031

Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

 

 

 

 

 

 

Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

Ślubował wskrzeszać narodu Gloryje

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Odwiedź nas na Facebooku
Archiwum