Ułóż smoka
Adres

Filia nr 36,
Biblioteka Miejska w Łodzi
ul Wróblewskiego 67
tel. 42 688-31-30
mapa

wait
wait

PostHeaderIcon “Dla mnie zjednoczona Europa to maleńki przystanek na drodze do zjednoczonego świata” – Jacek Kuroń

Unia Europejska

 

Pierwszym krokiem na drodze do powstania Unii Europejskiej było podpisanie w 1951 r. przez niektóre państwa europejskie traktatu, który wprowadzał wspólny zarząd nad produkcją węgla i stali. Przyczynić się to miało do utrzymania pokoju, węgiel i stal były bowiem wykorzystywane do produkcji uzbrojenia. W skład Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali weszło sześć państw: Francja, RFN, Belgia, Luksemburg, Holandia i Włochy.  Kilka lat później państwa tworzące Wspólnotę podjęły decyzję o rozszerzeniu współpracy.

W 1957 r. podpisały traktaty powołujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Pierwsze rozszerzenie EWG nastąpiło w 1973 r. W następnych latach dołączały do Wspólnoty kolejne państwa. W 1992 r. Traktat z Maastricht powołał Unię Europejską.

16 kwietnia 2003 r. w Atenach podpisany został Traktat akcesyjny będący prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czerwcu tego samego roku odbyło się referendum w którym Polacy zadecydowali o wejściu do Unii. Historyczne rozszerzenie UE o dziesięć nowych państw w tym Polski nastąpiło 1 maja 2004. W 2007 r. liczba państw członkowskich wzrosła do 27 (źródło: Unia Europejska / Sebastian Rynkiewicz. – Warszawa, 2008)

W tym roku mija dziesięć lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Aby pokazać poprzez zgromadzone w bibliotece materiały historię i współczesność Unii w różnych aspektach, przygotowaliśmy wspólnie z Filią nr 12 wystawę, którą udokumentowaliśmy zdjęciami składającymi się na film:

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Odwiedź nas na Facebooku
Archiwum