Katalogi1 Zanim powstał katalog komputerowy indeksujący automatycznie wpisywane dane, głównym źródłem wiedzy o zbiorach naszej biblioteki był katalog kartkowy (szufladkowy), na który składały się 3 odrębne katalogi: alfabetyczny, w którym karty opatrzone hasłami osobowymi lub tytułowymi uszeregowane były zgodnie z literami alfabetu, tytułowy ułożony alfabetycznie tytułami książek i rzeczowy udzielający informacji o książkach z punktu widzenia ich treści. Karty katalogowe wypełniane były ręcznie. Katalogi zbudowano zgodnie z zasadami ich tworzenia, zawierały więc obok karty głównej cały system kart pomocniczych w tym: odsyłacze ogólne, odsyłacze szczegółowe – autorskie i tytułowe oraz karty cząstkowe. Karty pomocnicze i karty do przydziałów wielokrotnych w katalogu rzeczowym zaznaczano niebieskim paskiem, co ułatwiało posługiwanie się katalogami. W roku 1994 rozpoczęto komputeryzację biblioteki, zakończono jednocześnie prowadzenie na bieżąco katalogów tzn. nie włączano kart katalogowych nowo zakupionych  książek. Prace z katalogami ograniczono do wycofywania kart książek ubytkowanych. Od tego czasu pełną informację o zbiorach biblioteki można znaleźć w katalogu komputerowym, dostępnym także poprzez Internet. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do katalogu biblioteki na stronę:

http://katalog.mbplp.lodz.pl/filia2/LibraOpac.dll?bc&sID=0&lTyp=0&let=~

Katalogi