Kroniki biblioteczne

Jak podaje Podręczny słownik bibliotekarza, kronika to: “rodzaj księgi prowadzonej na bieżąco, w której opisuje się i dokumentuje (za pomocą fotografii, wycinków itp.) aktualne wydarzenia z życia określonej instytucji, placówki (…)” W ciągu 64 lat istnienia biblioteki zapisano 12 tomów kronik dokumentujących jej działalność. Dzięki tym wpisom możemy się przekonać jak zmieniały się i urozmaicały formy pracy z czytelnikiem, począwszy od głośnego czytania, pogadanek, prelekcji, lekcji bibliotecznych poprzez spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, skończywszy na rozbudowanych zabawach dydaktycznych wykorzystujących elementy pedagogiki zabawy i przedstawieniach w Bibliotecznym Teatrzyku Lalek.  Wśród gości biblioteki znaleźli się: Zbigniew Nienacki, Hanna Ożogowska, Janusz Gajos, Stanisław Mikulski, Henryk Czarnecki, Joanna Chmielewska, Małgorzata Musierowicz, Wanda Chotomska, Kelly McKain, Cindy Jefferies. Kroniki pokazywały także ważne wydarzenia w życiu biblioteki: uroczystości jubileuszowe, otwarcie działalności w nowych lokalizacjach, nadanie imienia prof. Jana Augustyniaka. Poniżej w kolejnych odsłonach, opatrzonych zakresem lat, prezentujemy charakterystyczne i najciekawsze wpisy z naszych kronik.

Wpis do kroniki