1959-1969

Tom pierwszy kronik bibliotecznych rozpoczyna sie wpisem z 3 października 1959 r. Odbyła się wtedy uroczystość jubileuszowa 10- lecia istnienia biblioteki z programem oficjalnym, oraz częścią artystyczną, która objęła spotkanie z łódzkim pisarzem Grzegorzem Timofiejewem i inscenizację pt. “Pożegnanie lata” przygotowaną przez aktyw biblioteczny. 
   Kolejne wpisy do kroniki odzwierciedlają działalność kulturalno-oświatową prowadzoną przez bibliotekę. W ciągu pierwszych trzech lat przygotowywano wyłącznie pogadanki i wieczory baśni. Te ostatnie odbywały raz w tygodniu dla najmłodszych czytelników, a narrację wzbogacano kukiełkami z teatrzyku “Tyci, tyci”, nagraniami muzycznymi bajek lub projekcją kolorowych przeźroczy.  
    Stopniowo włączano kolejne formy pracy np odczyty, które wygłaszali prelegenci Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
   W latach sześćdziesiątych bardzo popularne były turnieje czytelnicze będące z założenia “cyklem różnych imprez, które mają skupić uwagę czytelników przez dłuższy czas na jednym zagadnieniu i poprzez książki zapoznać ich z tym zagadnieniem w sposób jak najbardziej wszechstronny” (źródło: W bibliotece dla dzieci : poradnik metodyczny. – Warszawa, 1972). Biblioteka brała udział w tych turniejach, a tytuły niektórych to: “Jedziemy w świat”, “Zrobię sam”, “Wędrujemy po Polsce śladami XX-lecia”, “Poznawajmy, kochajmy, chrońmy”. Podsumowanie wyników turniejów miało zawsze uroczysty charakter w skali całego miasta, a czytelnicy biblioteki często otrzymywali nagrody.
    Na uwagę zasługują także konkursy, szczególnie bogaty był tutaj rok 1966 kiedy to od stycznia do maja biblioteka brała udział w trzech konkursach. Dwa z nich zainicjowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Przeznaczony dla bibliotekarzy “Konkurs narratorów”, przebiegał pod hasłem “Tam, gdzie świętują Barburkę” , obejmował liczne recytacje i czytanie bajek Marii Kann i opowiadań Gustawa Morcinka, przygotowano też makietę Śląska. Drugi to konkurs na najładniejszy ogródek, którego celem było rozbudzenie w młodzieży poczucia piękna, estetyki i zamiłowania do hodowli kwiatów. Biblioteka zakupiła dużą donicę, a dzieci hodowały w niej różne odmiany kaktusów.
   W 1964 roku bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu, mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 164. Jedną z pierwszych imprez przygotowanych dla uczniów tej szkoły było spotkanie z aktorami teatru lalek “Arlekin”. Prelekcję na temat warsztatu pracy aktorskiej połączono z widowiskiem kukiełkowym. Od tej pory spotkania z aktorami teatrów “Arlekin” i “Pinokio” na stałe weszły do programu akcji kulturalno-oświatowych placówki. 
    Biblioteka była też miejscem wielu spotkań z pisarzami. W omawianych latach gościli: Grzegorz Timofiejew, Zbigniew Nienacki, Helena Dunin, Władysław Rymkiewicz,, Horacy Safrin, Konrad Frejdlich, Jadwiga Gorzechowska, Bolesław Lesman, Jan Błoński, J.B. Ożóg, Wacław Biliński, Jan Gerhard, Tadeusz Chróścielewski. Swój warsztat aktorski zaprezentował Janusz Gajos. Spotkanie to było dużą atrakcją dla naszych czytelników i zgromadziło ok. 150 osób. 
  Jedną z najczęściej stosowanych form pracy z czytelnikiem była wystawa książek z okazji obchodów rocznic literackich i historycznych, często też uzupełniała spotkania autorskie czy prelekcje. 
   Wiele imprez przygotowywał “aktyw biblioteczny”, który w ramach Koła Miłośników Książek działał przy bibliotece od 1959 r., a liczył przeciętnie 22 osoby. Podzielony był na sekcje: prac pomocniczych i imprezową. Zarząd składał się z przewodniczącego i sekretarza, który prowadził kronikę aktywu. Suma wkładu pracy aktywistów na rzecz biblioteki była poważna. Dzieci brały udział w pracach porządkowych, przy konserwacji księgozbioru, werbowaniu nowych czytelników, wykonywały ciekawe eksponaty i albumy tematyczne, przygotowywały inscenizacje kukiełkowe oraz dyskutowały o ulubionych książkach.
   Ostatni wpis w kronice pochodzi z 17 października 1969 r. i mówi o prelekcji pt. “Najnowsze zdobycze polskiej techniki”. Zgodnie z opinią kronikarza prelekcja była bardzo ciekawa “uzupełniona wyświetleniem przeźroczy nt. “Człowiek w kosmosie”, młodzież zadawała liczne pytania, na które prelegent wyczerpująco odpowiadał (…) Aktyw biblioteki wręczył prelegentowi kwiaty”