1974-1980

Czwarty tom kronik bibliotecznych rejestruje działalność placówki od listopada 1974 r. do lutego 1980 r. Rok 1974 to rok, w którym po raz pierwszy pojawiły się formy cykliczne imprez kulturalno-oświatowych. Pozwalały na szersze potraktowanie tematu, pogłębiały wiadomości przekazywane w trakcie spotkań. Pierwszymi imprezami układającymi się w cykle były prelekcje np. “ Muzyka i piosenka polska w XXX-leciu PRL” Podczas zajęć przybliżono dorobek wybitnych, polskich kompozytorów współczesnych, oraz zespołów muzyczno-wokalnych. Inne cykle to: “Polscy malarze, polskie obrazy”, “Z historii odkryć i wynalazków”. W formie cyklicznej prezentowano także poranki baśni, podczas których dzieci poznawały sylwetki znanych pisarzy i ich książki. Wykorzystywano też adapter i płyty z nagranymi bajkami. 
   Dwukrotnie – w roku 1975 i 1976 zorganizowano dla czytelników i członków Koła Miłośników Książek wycieczki autokarowe po Łodzi. Zwiedzono Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, obejrzano Pomnik Martyrologii Dzieci, a w Studiu Małych Form Se-Ma-For w Tuszynie dzieci zapoznały się z techniką powstawania filmów animowanych.
   Wśród form pracy z czytelnikiem bardzo popularne były montaże literacko-muzyczne, na które składały się recytacje poezji w wykonaniu aktorów łódzkich teatrów, pieśni w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego, utwory muzyczne w  wykonaniu wykładowców łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Organizowano także typowe dla działalności edukacyjnej biblioteki lekcje biblioteczne tematyczne i z przysposobienia czytelniczego, różnorodne pogadanki. Prelekcje w wykonaniu prelegentów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej obejmowały szeroki zakres tematyczny od geograficznych poprzez muzyczne, astronomiczne, społeczne i regionalne. Wykłady poparte były zawsze materiałem ilustracyjnym w postaci slajdów lub innych materiałów wizualnych, a ze strony biblioteki towarzyszyła im wystawka książek na określony temat. Dużą atrakcją, w czasach kiedy nie było dostępu do Internetu były spotkania z : pisarzami, dziennikarzami, ilustratorami, aktorami, sportowcami. Gościli u nas: Stanisław Pagaczewski, Edward Kopczyński, Ewa Ostrowska, Tadeusz Papier, Saturnina L. Wadecka, Ewa Nowacka, Janusz Peszek, Mieczysław Nowicki.  
   W 1977 r. biblioteka przeprowadziła się do nowego lokalu przy ul. Wróblewskiego 67. Duża powierzchnia pomieszczeń pozwalała od tej pory na organizowanie na terenie biblioteki także większych imprez. W pierwszych latach działalności w nowym lokalu odwiedziło nas wielu gości związanych z bibliotekarstwem i edukacją. Trzeba tu zaznaczyć, że na owe czasy, biblioteka była jedną z największych w Łodzi i mogła pochwalić się różnorodną działalnością na rzecz środowiska. Wśród odwiedzających byli min. bibliotekarze bibliotek szkolnych dokształcających się na kursach metodycznych, bibliotekarze węgierscy, studenci pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, instruktorzy bibliotek Szczecina. Na wszystkich tych spotkaniach omawiano warsztat informacyjny biblioteki, rodzaje katalogów i kartotek, zasoby księgozbioru podręcznego oraz metody i formy pracy.
   W opisywanych latach bardzo aktywni byli czytelnicy – aktywiści Koła Miłośników Książek działającego przy bibliotece. Przygotowali min. zabawy noworoczne, montaże słowno-muzyczne, przeglądy literatury. Wzięli udział w konkursie ładnego czytania utworów Janusza Korczaka przygotowanym z okazji trwających obchodów 100 rocznicy urodzin pisarza. Byli także uczestnikami konkursów recytatorskich: “Złote myśli i wiersze o książce” oraz “Dzieci mówią o dzieciach”.