Biblioteka:

  • gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej,
  • gromadzi i udostępnia zbiory czasopism, udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, prowadzi działalność kulturalno-oświatową na rzecz dzieci i młodzieży (tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki do instytucji kultury, spotkania z głośnym czytaniem, prelekcje, konkursy plastyczno-literackie) oraz czytelników dorosłych (spotkania Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania z pisarzami)

W bibliotece działa czytelnia internetowa, w której można bezpłatnie korzystać z internetu oraz dostępnego oprogramowania.

ED