Dał znać o sobie zew mojego pierwszego fachu (nauczycielka geografii) i  postanowiłam zorganizować lekcję o Parku  Krajobrazowym  Wzniesień  Łódzkich. Żeby się  nie kompromitować  (w  końcu kilkadziesiąt lat minęło od tego dyplomu),  zaangażowałam fachowców. Doszło do ugody i 23 maja  odwiedziła  nas  młodzież  z  27 Gimnazjum,  aby wysłuchać prelekcji  na wspomniany temat.PKWŁ 

                 Właściwie   takie   spotkanie  powinno  odbywać  się  w  terenie,  ale…  ze  względu  na  trudności  logistyczne i  kasowe  pewno w ogóle nie doszłoby ono do  skutku.  Proponuję  więc  na  poczet wycieczki zaliczyć moją pielgrzymkę przez całe  miasto  z  dwiema  przesiadkami  po ekran, bo chciałam  żeby  było światowo, a nie przy starym prześcieradle.

             Ponad 10 000 ha PKWŁ powstał w 1996 r. w dorzeczu Moszczenicy pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Celem jego istnienia jest ochrona unikalnych na terenie Polski Środkowej malowniczych wyżynnych krajobrazów. .                                                                                                                            PKWŁ

            Zalesienie  Parku jest słabe (28%), ale znajduje się w nim największy  w Europie kompleks leśny w granicach miasta – łódzki Las Łagiewnicki (na drugim miejscu jest Lasek   Buloński   w  Paryżu).   Liczne  rzeki  i strumienie m. in. Bzura, Moszczenica, Mrożyca, Mroga i Miazga tworzą gęstą sieć wodną,   której   towarzyszą   szuwary, torfowiska,   kwieciste  łąki  i  roślinność łęgowa.  Kolejną  atrakcją  są  rzadko spotykane  gatunki  roślin  jak  np.: naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko,  widłaki,  oraz  zwierząt: trzmiel  tajgowy, traszka  grzebieniasta,  kumak nizinny  czy  kilka  gatunków  nietoperzy.  Przez  liczne  parowy  i  wąwozy  wiodą oznakowane  szlaki  turystyczne dla pieszych,  rowerzystów i jeźdźców konnych. Jest też pole golfowe dla amatorów tego sportu.

Po więcej informacji na temat PKWŁ odsyłam do Internetu

                                                                             Jeszcze tylko pozbyć się tego ekranu ...

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie