…Czterdzieści lat minęło,

jak jeden dzień…

2 maja 1969 r., w obecności dyrektora Biblioteki Miejskiej mgr Romana Kaczmarka, przedstawicieli Wydziału Kultury Prezydium RN w Łodzi, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, prasy, kierowników bibliotek dzielnicowych, bibliotekarek z dzielnicy Polesie, nastąpiło uroczyste otwarcie Rejonowej Biblioteki Publicznej dla Dorosłych. Na uwagę zasługuje fakt,    iż otwarcie placówki nastąpiło  w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kluczy. Wszyscy przybyli na uroczystość goście wyrażali się bardzo pochlebnie o lokalu oraz podziwiali jego wyposażenie.

Biblioteka mieści się w wolnostojącym budynku, przy ul. Wileńskiej. W okresie PRL północna część osiedla Karolew nosiła nazwę Osiedle im. Małgorzaty Fornalskiej, która to nazwa nawiązywała do jednej z głównych ulic Karolewa. Po zmianach ustrojowych z lat 1989/90 ulicy Fornalskiej przywrócono przedwojenną nazwę Wileńska (Uchwała V/54/90 Rady Miejskiej w Łodzi), oraz zniesiono nazwę Osiedle M. Fornalskiej (Uchwała V/55/90 Rady Miejskiej
w Łodzi).

Początkowo biblioteka       podzielona     była    na część    czytelnianą i   wypożyczalnie.   W czytelni  ustawiono  szafy    z księgozbiorem podręcznym, regały z czasopismami bieżącymi, stoliki z wygodnymi fotelami.  Czytelnicy w ciszy   i w spokoju mogli przejrzeć prasę codzienną czy skorzystać ze zbiorów księgozbioru podręcznego.

 

 

 "Głos Robotniczy" 3.05.1969r. 

Biblioteka ściśle współpracowała z okolicznymi szkołami: XXVI LO, Technikum Elektrycznym, 192 Szkołą Podstawową, Spółdzielnią Mieszkaniową, Państwowym Domem Pomocy Społecznej „Włókniarz” oraz Klubem „Polesie”.

Organizowane  były lekcje biblioteczne i   cykle   wykładów   z różnych dziedzin wiedzy dla młodzieży uczącej się. Do ciekawszych zaliczyć należy cykl historyczny, malarski, literacki i wiedzy prawniczej. Ten ostatni cieszył się szczególnie dużym zainteresowaniem. Prelekcje prowadzone były przez sędziów, którzy w sposób ciekawy uświadomili młodzieży jak ważna jest znajomość prawa, podkreślano, iż nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności

W roku 1990 biblioteka zaczęła również wypożyczać kasety video. Pierwsze miesiące poświęcone były zdobywaniu doświadczeń.   Dopiero w maju 1991 roku uruchomiona została licencjonowana wypożyczalnia. Początkowo z tej formy wypożyczeń korzystali tylko nasi czytelnicy. Wieści jednak szybko się rozchodzą i wiadomość o konkurencyjnych cenach wypożyczeń rozeszła się błyskawicznie.    Przyjeżdżano   do   nas   z Bałut,     Śródmieścia    a    nawet    z Widzewa. Zyski, jakie osiągnęliśmy, były zaskakujące nawet dla największych optymistów. Dobra passa trwała osiem lat. Zaczęliśmy być wypierani z rynku przez wypożyczalnie prywatne, które kupowały dużo więcej filmów, oferowały większą ich różnorodność. W marcu 1998 roku wypożyczalnia przestała   funkcjonować,    a zbiory   zostały   przekazane   6    RBP   dla    Dzieci  i Młodzieży.

Rok 1995, decyzją Urzędu Miasta Łodzi, ogłoszono Rokiem Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Recytatorski.

Do konkursu zakwalifikowali się reprezentanci naszej biblioteki, Piotr Rogucki  i   Konrad Owczarek, zdobywając 1 i 3 miejsce.

 

Jury

Piotr Rogucki

W roku 1996 miały miejsce ważne wydarzenia w działalności biblioteki: otrzymałyśmy komputer i rozpoczął się proces komputeryzacji placówki. Półtora roku trwały prace związane z zakładaniem bazy danych i od września 1997 roku biblioteka rozpoczęła wypożyczanie komputerowe.

Oprócz komputeryzacji do naszej biblioteki zawitał także…. kot, który został z nami przez wiele, wiele lat. Był znany na całym     osiedlu.  Wszyscy   wiedzieli,   że jest   tym      kotem   z biblioteki. Wiele dzieci „przyprowadzało” swoich rodziców na „pomizianie” kota i zostawało naszymi czytelnikami. A kot pozwalał się kochać i był dobrym duchem tej placówki. Dzięki niemu nawiązałyśmy wiele ciepłych kontaktów, czytelnicy czuli się jak w domu i często powtarzali, że panuje tutaj niepowtarzalna atmosfera.

Rozsławił bibliotekę nie tylko w Łodzi ale i w odległych rejonach kraju.

Największy wpływ na wygląd placówki miał remont w roku 1997. Biblioteka została pięknie odmalowana, założono nową wykładzinę, wymieniono oświetlenie, przybyły nowe meble.

 

Księgozbiór podręczny

W 2012 roku zrezygnowano z przechowywania księgozbioru podręcznego w szafach. Teraz czytelnicy śmielej po niego sięgają.

 

W minionych latach biblioteka gościła wielu znakomitych twórców, dziennikarzy, pisarzy i artystów m. in. Jana Marię Gisgesa, Ogierda Budrewicza, Ludwika Benoit, Wiesława Jażdżyńskiego, Leona Gomulickiego, Ryszarda Żuromskiego, Andrzeja Makowieckiego, Zbigniewa Kuchowicza, Leona Niemczyka, Romana Kłosowskiego, Marka Barbasiewicza, Henryka Czarneckiego, Honoratę, Dorotę i Tadeusza Chróścielewskich, Marka Siudyma, Janusza Kłosińskiego, Ewę Tucholską czy ostatnio Włodzimierza Adamskiego.

Przeprowadzano  lekcje biblioteczne dla  uczniów  szkół  sąsiadujących    z biblioteką. Organizowano prelekcje, konkursy.    Brałyśmy   udział   w Przeglądzie Twórczości Literackiej i Plastycznej Uczniów Szkół Zawodowych. 21.04.2005 roku odbyła się impreza podsumowująca 10. (ostatnią) edycję Przeglądu. Szkoła przestała istnieć a  wraz   z nią została zakończona dobrze prowadzona działalność.

W roku 2012 nawiązałyśmy współpracę z Przedszkolem „Akuku”. Na terenie przedszkola organizowane są wieczory bajek. W czytaniu dzieciom wspiera nas aktor Włodzimierz Adamski.

Mijające lata, pomimo wielu trudności, były pomyślne dla biblioteki. Po chwilowych spadkach  obserwujemy   wzrost   zainteresowania   biblioteką   i książką.