Biblioteka z Kotem jest placówką publiczną, wchodzącą w skład sieci bibliotecznej dzielnicy Łódź-Polesie. Biblioteka jest filią dla dorosłych, lecz ma ona charakter uniwersalny i gromadzi w pewnym zakresie również literaturę dla młodszych czytelników.

 

Na księgozbiór biblioteki składają się:

 • Literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych
 • Encyklopedie, słowniki, leksykony
 • Lektury szkolne
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Czasopisma kobiece, społeczno-polityczne, popularnonaukowe itp.

 

Tytuły czasopism i gazet, dostępnych w bibliotece:

 • Dziennik Łódzki
 • Angora
 • Polityka
 • Forum
 • Wiedza i Życie
 • Świat Nauki
 • Cztery Kąty
 • Chip
 • Viva
 • Claudia
 • Poradnik Domowy
 • Kobieta i Życie
 • Zwierciadło
 • Integracja
 • Piotrkowska 104
 • Ziemia Łódzka

 

 

Najważniejsze punkty Regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki (pełny tekst dostępny w bibliotece):

 

Do korzystania ze zbiorów biblioteki mają prawo:

 • Osoby pełnoletnie, które posiadają stałe miejsce zamieszkania lub pobytu w Łodzi oraz posiadają przy zapisie aktualny dowód tożsamości
 • Małoletni, za zgodą przedstawiciela ustawowego, wyrażonej w formie pisemnej na karcie bibliotecznej
 • Osoby, które przestrzegają Regulaminu biblioteki

 

Wypożyczanie zbiorów:

 • Czytelnik może wypożyczyć do 4 woluminów na miesiąc.
 • Termin zwrotu może być przedłużany (maksymalnie do 3 miesięcy): osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Przetrzymywanie książek poza termin zwrotu jest surowo zabronione i wiąże się z karą pieniężną, nałożoną na czytelnika
 • Z bieżących numerów gazet i czasopism można korzystać tylko na miejscu. Pozostałe numery są wypożyczane poza teren biblioteki, ale nie dłużej niż na tydzień