mapka

cop.filia7 

cop.filia7Historia biblioteki

    Dn. 20 listopada 1972 roku w czasie Dekady Człowiek – Świat – Polityka w lokalu Komitetu Dzielnicowego PZPR Łódź – Polesie, na ul. Wólczańskiej 90 została otwarta przez ówczesnego przedstawiciela władz Mariana Kwapisza kolejna biblioteka na Polesiu.

Instytucję zorganizowano z myślą o potrzebach działaczy partyjnych i organizacji młodzieżowych.

Charakter placówki podkreślała jej nazwa „Społeczno-Polityczna Biblioteka Rejonowa nr 7”. Księgozbiór liczył 9948 woluminów. Specjalnością gromadzonych zbiorów była literatura społeczno-polityczna, w tym zestawy materiałów zasadniczych i uzupełniających do wszystkich kierunków szkolenia partyjnego. Ponad to księgozbiór zawierał publikacje z zakresu ekonomii, historii, socjologii, filozofii, literaturę piękną, publicystykę, reportaże, encyklopedie, leksykony, słowniki. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia, wypożyczalnię i czytelnię. Czytelnicy mieli do dyspozycji czasopisma polskie i zagraniczne. Na początku działalności (od 1 listopada 1972 r. do października 1973 r.) w bibliotece pracowała Maria Sieczkowska, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika.

Od listopada 1973 r. do końca 1995 r. placówką kierowała Anna Juszczak.

cop.filia7

  W roku 1974 księgozbiór liczył 5537 woluminów, zarejestrowano 542 czytelników.

    31 lipca 1975 roku władze dzielnicowe podjęły decyzję o zamknięciu biblioteki na czas nieokreślony, motywując zbyt małym zainteresowaniem użytkowników. Komitet Dzielnicowy PZPR-Polesie i ZD ZMS otrzymały nowy lokal. Zbiory ulokowano w magazynie, biblioteka jako placówka społeczno-polityczna przy Komitecie Dzielnicowym przestała istnieć.

    6 grudnia 1977 roku, po dwuletnim zawieszeniu działalności placówka reaktywowała się pod nową nazwą 7 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dorosłych w Łodzi-Polesiu rozpoczęła pracę w lokalu przy ul. Próchnika 26. Warunki lokalowe były dobre. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia, wypożyczalnię i czytelnię. Jednak na tym terenie, istniejące już biblioteki zaspokajały czytelnicze potrzeby społeczeństwa.

    Liczący 10 tysięcy księgozbiór, z przewagą literatury popularno-naukowej, stanowiącej 54 % ogółu mógł być lepiej wykorzystany na nowo wybudowanym osiedlu -Retkinii, nazywanej wówczas „kulturalną pustynią”.

   Retkinia posiada zamierzchłą przeszłość, potwierdzoną wykopaliskami archeologicznymi. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1398 roku. Po II wojnie światowej wieś Retkinia została połączona z Łodzią. W roku 1972 na terenie starej Retkinii i rozległych polach w kierunku południowym, na 80 ha rozpoczęto budowę największego łódzkiego osiedla. Założenia urbanistyczne miały na celu przeniesienie mieszkańców z centrum miejskiego na tereny bardziej czyste i przestrzenne. Budowa osiedla trwała trzynaście lat i zakończyła się w 1985 roku. Wieś o charakterze rolniczo-przemysłowym zamieniła się wielkomiejskie blokowisko, stanowiące „sypialnię” jednego z największych miast Polski.

cop.filia7Wraz z oddawaniem bloków rosła liczba mieszkańców, w 1985 roku osiedle zamieszkiwało 80 tys. mieszkańców. Zrodziło to potrzebę tworzenia infrastruktury, w tym bibliotek. Pierwszą bibliotekę udało się uruchomić w 1978 roku, dopiero wówczas, gdy osiedle liczyło 58 tys. ludzi. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa przewieziono księgozbiór 7 Rejonowej Biblioteki Publicznej z ul. Próchnika na ul. Dzierżyńskiego 32 (obecnie Armii Krajowej 32). Druga osiedlowa biblioteka, a pierwsza dla dorosłych ulokowana została na I piętrze “niebieskiego pawilonu” handlowo-usługowego, po pracowni plastycznej Spółdzielni Pracy „Czystość”, na powierzchni 116 m. Funkcjonalność placówki pozostawiała wiele do życzenia. Pomieszcznia podzielono na wypożyczalnię, czytelnię i pokój socjalny. Lokalizacja natomiast jest bardzo dobra. Pawilon mieści się w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego, handlowego, w centrum osiedla. Pierwsze książki na Retkinii biblioteka wypożyczyła w listopadzie 1979 roku.

   W latach 1983-1987 działalność placówki wspomagał punkt biblioteczny na ul . Retkińskiej 127. Do dyspozycji przekazano księgozbiór z Dzielnicowej Biblioteki. W czwartym kwartale 1989 roku, na bazie księgozbioru 7 RBP założono nowy punkt biblioteczny przy ul. Falistej 162. Oba punkty prowadzono społecznie. Kolejny punkt rozpoczął pracę, na bazie własnego księgozbioru (6300 wol.) w czerwcu 1991 roku, w Spółdzielczym Domu Seniora na ul. Rajdowej 8. Punkt prowadziła bibliotekarka 7 RBP Działalność punktów zakończono w 1995 roku.

   Na skutek starań Dzielnicowej Biblioteki Publicznej i ówczesnych władz administracyjnych w 1988 roku przekazano bibliotece dodatkowe pomieszczenia po Spółdzielni Dziewiarskiej, zagospodarowano korytarze. W rezultacie prac remontowych biblioteka uzyskała osobne wejście, a jej powierzchnia zwiększyła się do 277 m. Oprócz wypożyczalni wyodrębniono czytelnię naukową i czasopism. W tym czasie placówka nie tylko zwiększyła swoją powierzchnię, ale przewieziony został księgozbiór prezencyjny Dzielnicowej Biblioteki, ze „starzejącego” się osiedla Koziny. Ta decyzja wpłynęła na lepsze wykorzystanie księgozbioru podręcznego, liczącego ponad 3,5 tys. woluminów.

Przy okazji remontu placówkę wyposażono w nowe meble. Tym samym poprawiając estetykę wnętrz.

Na początku lat 90-tych biblioteka straciła część użytkowanej powierzchni i zajmuje do dzisiaj 202 m.

   W czerwcu 1995 roku podejmowane były pierwsze próby automatyzacji biblioteki, a ściślej rzecz ujmując prace odnoszące się do poznania komputerów. Instytucji bowiem nie stać było na szkolenie kadry na kursie komputerowym.

    Przełomowy czas dla biblioteki to rok 1996. Czas ten obfitował w zmiany. Wówczas kierownictwo nad biblioteką przejęła Danuta Bandel (Brot), przeprowadzono remont placówki i rozpoczęto zakładanie baz komputerowych.

W niespełna dwa lata biblioteka została zautomatyzowana. Po uprzednich korektach od 1998 roku udostępnianie zbiorów rozpoczęto komputerowo, w programie LIBRA.

Od roku 2011 czytelnicy mają dostęp do Internetu.

   W roku 2000 placówka zmieniła nazwę na Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.

   Instytucja spełnia wiele funkcji i zadań. Oddziałuje na rozwój kulturalny społeczeństwa, służy pomocą w uczeniu się, wychowaniu, zaspokaja praktyczne i zawodowe potrzeby użytkowników. Biblioteka gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, prowadzi działalność informacyjną. Współpracuje ze środowiskiem, w głównej mierze w zakresie działalności kulturalnooświatowej.

cop.filia7

cop.filia7 Współpracę ze środowiskiem na stosunkowo dużą skalę instytucja rozpoczęła pod koniec lat 90-tych. Najczęściej dotyczy to szkół. Pomimo, że biblioteka gromadzi zbiory pod kątem czytelnika dorosłego to współpraca z młodzieżą ze szkół podstawowych układa się znakomicie. Uczniowie biorą udział w lekcjach z przysposobienia czytelniczego i tematycznych. Wśród zagadnień budzących duże zainteresowanie i wpisanych od lat w zestaw naszych propozycji wymienić można blok z cyklu „Rok polski”, w skład którego wchodzą zwyczaje Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Andrzejki. Inne tematy to „Historia Retkinii”, „Baśń w świecie dziecka”. Ostatnio oprócz szkół chętnie goszczą w bibliotece przedszkolaki. cop.filia7

Gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i słuchacze studium ograniczają się do spotkań odnoszących się do przysposobienia bibliotecznego. 

 

 

   Znaczącym punktem działalności są konkursy. Interesująco udało się w ostatnich latach przygotować cykl konkursów plastycznych i recytatorskich p.t. „Cztery pory roku”.

   W jesiennej scenografii, przy blasku lampionów i zapachu chryzantem dzieci recytowały „Strofy o jesieni”, w następnym roku przywoływały wiosenne klimaty, po czym recytując wiersze zapewniały, że „My się zimy nie boimy”. Dzieci  cop.filia7popisywały się piękną interpretacją wierszy poetów polskich min. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych. Równolegle ogłaszane były konkursy plastyczne. Prace zawsze wyeksponowane były na wystawach. Czytelnicy dorośli oglądając je mogli oddać swój głos, bowiem przyznawana była nagroda publiczności.

  Wśród konkursów plastycznych, zasługujących na pamięć to: „Pisanka”, „Karta świąteczna”, „Bohaterowie Kornela Makuszyńskiego”, „Pinokio”, „Bohaterowie baśni Andersena”, „Wiosna w Ogrodzie Botanicznym”, „Biblioteka przyszłości”, „A to Polska właśnie” – krajobraz Polski”.cop.filia7

   Do młodych miłośników literatury adresowano konkursy literackie, zarówno pisemne jak ustne. Poziomem wiedzy na temat Andersena i jego baśni zaskoczyli i zachwycili uczniowie łódzkich szkół w międzyszkolnym konkursie. Inni mogli wykazać się znajomością twórczości Hanny Ożogowskiej, Alfreda Szklarskiego czy Lucy Moud Montgomery.

cop.filia7    Dzieci mogły oglądać przedstawienia teatralne. Był to fantastyczny występ aktorki Małgorzaty Wolańskiej, która przedstawiła „Szewczyka Dratewkę”, w kilka lat później „Kopciuszka”. W bibliotece gościł ponad to aktor Waldemar Presia, który wcielił się w rolę Pana Andersena. Natomiast Roland uczył dzieci trzech magicznych słów-“proszę, dziękuję, przepraszam”. cop.filia7

   Czytelnikom dorosłym biblioteka oferowała spotkania autorskie. W bibliotece gościli znani autorzy książek, wśród nich byli: Henryk Czarnecki, Edward Kopczyński, Anna Sztaudynger-Kalisiewicz, Tadeusz Papier, Andrzej Wilczkowski, Jerzy Urbankiewicz, Jerzy Wawrzak, Leszek Rudnicki, Wiesław Jażdżyński, Honorata Chróścielewska, Edward Szuster, Lucjusz Włodkowski, Eugeniusz Iwanicki, Anna Lekowska, Maciej Orłoś, Grażyna Bąkiewicz, Izabela Sowa, Andrzej Sapkowski, Katarzyna Grochola, Andrzej Zaorski. Ponad to zorganizowano spotkania promocyjne dla twórców, będących mieszkańcami Osiedla i czytelnikami biblioteki, chodzi o fraszkopisarza Jerzego Warszewskiego i poetkę Bogusławę Jęcek.

cop.filia7 cop.filia7
cop.filia7   cop.filia7

    Inne formy to wieczory poezji. W pamięci zachował się niezapomniany wieczór, wzruszeń dostarczyli wprowadzając w świąteczny nastrój łódzcy aktorzy w 2003 roku, Barbara Wałkówna-Zbiróg oraz Józef Zbiróg recytując „Wiersze na Wielki Tydzień”. W dwa lata później czytelnicy wysłuchali fragmentów prozy w spotkaniu „Motyw męki Pańskiej w literaturze”, w interpretacji Emilii Klimczak i Juliusza Stefańskiego. 

cop.filia7 cop.filia7

Z innych tematów poetyckich spotkań można przywołać choćby „Wiersze o miłości” czy „Wieczór poezji Agnieszki Osieckiej”.

   Z zainteresowaniem odnieśli się czytelnicy do nowej propozycji, czyli warsztatów psychologicznych dla seniorów, poświęconych min. depresji, pamięci, koncentracji, asertywności, prowadzonych przez psychologów.

cop.filia7cop.filia7

    Od 2006 roku kierowniczka biblioteki bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  Zaczęło się od odwiedzania dzieci w Domach Dziecka. Później uczestnictwo w imprezach plenerowych takich jak urodziny Kubusia Puchatka, czy imieniny Jana Brzechwy, które odbyły się w łódzkim ZOO, następnie czytanie na ul. Piotrkowskiej, w kinie „Cinema City”, podczas wystawy „Baśnie i legendy” w Centrum Nauki Techniki „Discovery”, w ostatnich dwóch latach w Muzeum  Animacji “Semafor”

cop.filia7 cop.filia7

 

   W sierpniu 2007 roku rozpoczęto w bibliotece wraz z TV Osiedlową RET-SAT nagrywanie cyklicznego programu p.t. „Spotkania” z książką”. W programie prezentowane są nowości, 5-6 tytułów.

cop.filia7 cop.filia7

   Od lat 80-tych przy bibliotece istnieje Koło Przyjaciół Biblioteki. Czytelniczki wspierają nas głównie w zakresie darów książkowych oraz nowych czasopism. Na stałe wpisały się do kalendarza działalności spotkania Koła – „ostatkowe” i „mikołajkowe”. 

cop.filia7  cop.filia7  cop.filia7

retkiniaz1 Tradycyjnie już przez cały rok prowadzone są kiermasze „książki używanej”. Uzyskane środki możemy przeznaczyć na uzupełnianie zbiorów.Wymienione prace to tylko „pigułka” codziennych działań na rzecz środowiska. Wychodzimy naprzeciw potrzebom, obserwujemy zmiany, jakie niesie życie, staramy się nadążać. Ale przecież podstawowe nasze zadania to udostępnianie zbiorów.

   Nasza oferta biorąc pod uwagę trudne czasy, jest atrakcyjna. Biblioteka gromadzi głównie książki, łącznie ponad 30 tys. woluminów. Na zbiory specjalne złożyły się gromadzone w latach 1974-1987 płyty analogowe, zbiór liczy obecnie 269 sztuk. Od 1988 roku rozpoczęto zakup „książki mówionej” na kasetach, obecnie  jest 401 tytułów. Z uwagi na postęp techniczny, a co za tym idzie nowe nośniki wycofujemy się z gromadzenia tego rodzaju zbiorów. W śladowych ilościach biblioteka posiada płyty CD, DVD, programy komputerowe.

   Gromadzenie zbiorów w latach 70-tych i 80-tych można było planować, niemniej oferta wydawnicza nie napawała optymizmem. Książki kupowano w kilku egzemplarzach, nie zawsze tytuły budziły zainteresowanie czytelników. Oferta czasopism wówczas była znacznie bogatsza. Sytuacja zmieniła się na początku lat 90-tych. Transformacja ustrojowa, ekonomiczna oczywiście miała ogromny wpływ na finanse biblioteki. Były lata niezwykle trudne (1993-1994), gdzie z zakupu wpłynęło w roku po ok. 200 wol. Niestety rok bieżący nic dobrego w tym zakresie nie przynosi. Podstawę gromadzonych zbiorów w Filii 7, w ostatnich dwudziestu latach stanowiły dary od czytelników. Trudno wobec takiej sytuacji mówić o polityce gromadzenia. Były jednak lata, kiedy środki na zakup książek były zadowalające. Z darów instytucja otrzymywała przede wszystkim beletrystykę i poradniki. Rola czytelników w gromadzeniu jest ogromna, ponieważ to beletrystyka stanowi główny zrąb wypożyczeń i to na przestrzeni lat się nie zmienia. Dotacje z Biblioteki Narodowej pozwalały na uzupełnianie zbioru prezencyjnego. Darowizny to także nowe czasopisma od czytelników. Obserwując przez lata postawy użytkowników można stwierdzić, że instytucja jest dla nich bardzo ważna. Ta społeczność bez książki nie wyobraża sobie życia. W tej bibliotece każdy, niezależnie od wieku i innych czynników może znaleźć dla siebie książkę. Od roku 1979 liczba czytelników zarejestrowanych rokrocznie wzrastała, począwszy od 898 osób do ponad dwóch tysięcy.

    Analizując strukturę czytelników na przestrzeni lat można stwierdzić, że nie zmienia się ona znacznie. Połowę publiczności czytającej stanowili uczniowie i studenci, ok. ¼ ogółu osoby pracujące, resztę stanowią emeryci i renciści. Dostrzega się co prawda niewielkie zmiany w grupach starszych czytelników. Społeczeństwo po prostu starzeje się. Średnia wieku czytelników to 45 lat.

   Prawie 35 lat funkcjonujemy na Retkinii. Pomimo trudności które nas nie omijają, a to brak środków na zbiory, lokal nie funkcjonalny, nie wyremontowany, powierzchnia nie wystarczająca byliśmy i jesteśmy liderem na Polesiu. Osiągane przez nas wyniki plasują nas w czołówce. Jest to niewątpliwie zasługą zaangażowanych bibliotekarzy, ale także czytelników, współpracujących z nami nauczycieli, sponsorującej konkursy Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, oraz pozostałych sympatyków.