Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 1.12.1963 r. jako 33 Rejonowa Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych i Młodzieży przy ul. Obywatelskiej 170, rok później nazwa  brzmiała 7 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dorosłych i Młodzieży. W 1966 r. utworzony został Punkt Biblioteczny przy ul. Andrzeja Struga 70, który działał do końca roku.W roku 1970 r. po raz kolejny uległa zmianie nazwa biblioteki na 7 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Młodzieży i Dorosłych. W 1971 r. biblioteka przejęła dawną świetlicę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i utworzyła w niej czytelnię. W 1972 r. w  Zakładach Urządzeń Technicznych „Uniprot” powstał punkt biblioteczny.

Na przełomie lat 1964-1973 biblioteka zorganizowała spotkania z literatami : Zbigniewem Nienackim, Stefanem Majchrowskim, Zofią Lorentz, Danutą Bieńkowską , Jerzym Lisowskim, Alfredem Szklarskim i aktorem Andrzejem Majem. 

spotkanie z Andrzejem Majem spotkanie z Jezrym Lisowskim Danutą Bienkowską Zofią Lorentz spotkanie ze Stefanem Majchrowskim

Usytuowana na peryferiach miasta placówka, borykała się z trudnościami zarówno w pozyskiwaniu czytelników, jak w prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej.  

W 1978 r. została przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się w bloku na parterze przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17(dawna S. Allende 17)                                             

ul. Ks. J. Popiełuszki 17 Dnia 4.12.19 78 r. pod  nazwą 7 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży (z oddziałem dla dorosłych) rozpoczęła działalność. Od 1.01.1997 r. biblioteka funkcjonowała jako 8 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży, a od 1.11.2000 r.  do chwili obecnej -  Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia Nr 8.

Biblioteka współpracowała i nadal współpracuje z następującymi instytucjami : Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Balonowa 1, Przedszkole Nr 170 ul. Ks. J. Popiełuszki 13 a, Żłobek Nr 28 Al. S. Wyszyńskiego 102. W lokalu biblioteki organizowane były i są kontynuowane następujące formy działalności kulturalnooświatowej : pogadanki, głośne czytanie, lekcje biblioteczne, wystawy. Biblioteka uczestniczyła również w imprezach, organizatorami których byli Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie i inne instytucje. W latach 1984-1987 z inicjatywy biblioteki dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 19 wzięły udział w kolejnych edycjach konkursu plastycznego o zasięgu ogólnopolskim pt. „Gdybym był pisarzem i malarzem”. Kilkoro dzieci otrzymało wyróżnienia, a prace znalazły się na Wystawie Pokonkursowej Ogólnopolskiej.

Biblioteka cieszy się popularnością w środowisku. W chwili obecnej z księgozbioru liczącego około 13000 wol. książek, korzystają przede wszystkim mieszkańcy osiedli Retkinia , Smulsko, Lublinek, Nowy Józefów.

Od dnia 01.12.2003 r. rozpoczęto udostępnianie zbiorów przy użyciu komputera. W roku 2011 biblioteka uzyskała możliwość umieszczania na blogu bibliotecznym informacji z życia biblioteki.