W tle bibliotekaOficjalnie zaistniała 11 lipca 1968 r. w lokalu przy ul. Zielonej 75, dzieląc miejsce z Działem Opracowań DBP.

Pierwszą kierowniczką i organizatorką pracy była p. Alina Kowalewska Ala Kowalewska pracownikami zaś Jadwiga Hajduk i H. Andrzejczak ( prac. techn.).

W latach późniejszych personel często się zmieniał. Między innymi w Filii nr 9 pracowali: Elżbieta Białasińska, Janina Zduńczyk, Zofia Chałaj, Alicja Pasowska, Małgorzata Gajzler, Jolanta Nierobska, Mirosław Mieszczankowski, Karol Łabęcki i inni.

W kwietniu 1969 r. biblioteka przechodzi pierwsze zmiany. W pomieszczeniu dawnego Działu Opracowań, po wcześniejszym remoncie, utworzono czytelnię naukową, którą pokierowała Maria Janczak. Czytelnia istniała do 1979 r., jej księgozbiór przekazany został do Filii nr 12.

W 1973 r. kierownictwo biblioteki obejmuje p. Maria Janczak, sprawuje tę funkcję do 1982 r.

W trudnych czasach kryzysu, jako pierwsza w dzielnicy Polesie, nasza biblioteka podjęła inicjatywę odpłatnego użyczenia części lokalu podnajemcom. Dawało to niezły zysk, ale zmuszało do ograniczenia działalności kulturalno-oświatowej. Dopiero z końcem lutego 1997 r. za zgodą Dyrekcji DBP rezygnujemy z kolejnych podnajemców. W odzyskanym pomieszczeniu umieszczono część księgozbioru zasadniczego, księgozbiór podręczny oraz czytelnię czasopism. W innym pomieszczeniu urządzono pokój pracy dla bibliotekarek i socjalny.

8 grudnia 1997 r. rozpoczęłyśmy tworzenie komputerowej bazy danych. Od października 1999 r. książki są już wypożyczane komputerowo.

Nasza placówka, po generalnym remoncie w 1999 r. nabrała nowoczesnego wyglądu, dostosowanego do potrzeb 21 w.

Dostałyśmy wiele nowych mebli i sprzętów, które użytkujemy do dziś. 

Wypożyczalnia 1969      Wypożyczalnia 1997      Wypożyczalnia 1999

Od samego początku istnienia biblioteki prowadzona była ożywiona działalność kulturalno-oświatowa.

Instytucjami z którymi nawiązano współpracę to Polski Związek Głuchych, Liceum nr 1, Poleski Ośrodek Sztuki (wcześniej Dzielnicowy Dom Kultury), Śródmiejskie Forum Kultury, Gimnazjum nr 26, Przedszkole nr 98 i inne.

Koło Przyjaciół Biblioteki i Klub Czytelniczy

Od początku istniało przy bibliotece Koło Przyjaciół Biblioteki. Swoje pasje kolekcjonerskie i zainteresowania jego członkowie prezentowali w ramach cyklu „Mój wieczór”.

To właśnie członkowie koła wpadli na pomysł zorganizowania Aukcji Książek.

Na terenie Łodzi była to autorska inicjatywa. Pozycje do sprzedaży przynosili sami czytelnicy, wyceniając je według własnego uznania. W dniu imprezy mieliśmy czasami wrażenie, że trafiliśmy do prawdziwego Domu Aukcyjnego, bo emocji było wiele. Zabawy również. Gdy p. A. Kabziński krzyczał już lekko schrypniętym głosem „kto da więcej za tę rewelacyjną pozycję” las rąk podnosił się chętnie, by w końcu zdobywca mógł odebrać upragnioną książkę. Dzięki tym aukcjom (procent z wylicytowanych pieniędzy trafiał do kasy Koła) mieliśmy możność organizować imprezy również poza biblioteką. Niektóre z nich wymagały pewnego wkładu finansowego np.: wycieczki krajoznawcze, wejścia do teatrów, spotkania w Poleskim Ośrodku Sztuki, przeglądy filmowe Aukcja książek 1983  Aukcyjna gorączka

Nie zapominaliśmy jednak o stałych spotkaniach: Andrzejkach, Dniu Kobiet, przeglądach literatury fantastycznej, spotkaniach kulinarnych u szefa Koła i wielu innych.  Koło w plenerze 1971   Andrzejki   Koło Biblioteczne 1   Koło w plenerze

W 1991 r. działalność Koła została zawieszona, by w 1999 r. odrodzić się już w innym gronie czytelników pod nazwą Koła Czytelniczego. Jego członkami zostały osoby wspomagające bibliotekę finansowo, ale również pomocne w różnych pracach bibliotecznych. Spotkania Koła odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu. Wkrótce nawiązała się współpraca z Poleskim Ośrodkiem Sztuki, gdzie członkowie Koła uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach. Były to spotkania z autorami: O. Tokarczuk, A. Stasiukiem, J. Pilchem, M. Gretkowską, J. Olczak-Ronikier, J. Henem, J. Głowackim. i in. oraz z aktorami: A. Seniuk, B. Tyszkiewicz, J. Stuhrem, J. Kamasem, J. Nowickim, Z. Kucówną, K. Feldman i in.

Wycieczka

Ciekawą inicjatywą Koła było uczestniczenie w wycieczkach autokarowych po Łodzi (w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy) i po województwie (wycieczki organizowane przez Poleski Ośrodek Sztuki). Wybraliśmy się również kilka razy do teatru i kina. Interesująco ułożyła się również współpraca ze Śródmiejskim Forum Kultury, gdzie klubowicze bywali często na różnego rodzaju przedstawieniach muzycznych i teatralnych. Aby uzupełnić swoją wiedzę z historii sztuki chodziliśmy na wykłady prowadzone przez pracowników Muzeum Sztuki. Stałym punktem w działalności Koła były również prelekcje p. Ewy Skwarczyńskiej-Banyś na temat dermatologii, urody i różnych chorób. Obecnie członkinie Koła nadal się spotykają (raz w miesiącu) oraz 2 razy do roku na prelekcjach p. Ewy.

W 2004 r. pierwszy raz zorganizowałyśmy Bal Ostatkowy (ostatni w 2009r.). Bal

Atmosfera na tych imprezach była zawsze przesympatyczna, a potrawy, którymi się raczyliśmy (przyrządzone oczywiście przez panie z Koła), bardzo smaczne.

Dyskusyjny Klub Książki

Na spotkaniach Koła Czytelniczego dyskutowałyśmy o przeczytanych książkach i to, po jakimś czasie, zaowocowało powstaniem przy naszej bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki (pod patronatem Instytutu Książki oraz WiMBP im. Piłsudskiego, skąd dostajemy książki na spotkania).

Pierwsza dyskusja odbyła się 25.04.2007 r.  

W ramach 65 spotkań (do lutego 2013 r.) omówiłyśmy wiele książek, zarówno z literatury zagranicznej, jak i polskiej.

Aby uczcić kolejne lata poświęcone znanym osobom organizowałyśmy imprezy o specjalnym charakterze np.: „Herbertiadę” (2008 r.), czy spotkanie dotyczące życia i twórczości F. Chopina (2010 r.).

Wraz z paniami z DKK włączyłyśmy się w obchody Światowego Dnia Poezji (od 2009 r.). Rozdawałyśmy naszym czytelnikom wiersze, panie na spotkaniu dyskutowały o wierszach W. Szymborskiej z tomiku „Dwukropek”, a ukoronowaniem tej imprezy było spotkanie z poetką i autorką książki „Czarownica z Radosnej” p. Z. Staniszewską. P1060888

W następnym roku (2010 r.) zaprosiłyśmy nasze panie z DKK oraz innych czytelników, na spotkanie z poezją K.I. Gałczyńskiego „Skumbrie w tomacie” w znakomitym wykonaniu Dymitra Hołówko i Włodzimierza Galickiego.

Dzięki projektowi DKK gościły u nas na spotkaniach autorskich same znakomitości:

2007 r. – Jacek Dehnel   2008 r. Małgorzata Skwarek-Gałęska M. Skwarek-Gałęska

i w tym samym roku Barbara Kosmowska d  2009 r. p. Małgorzata Kalicińska Małorzata Kalicińska  2010 r. Maria Czubaszek  P1010487 

i tego samego roku Andrzej Pilipiuk  Andrzej Pilipiuk 2011 r.  Magdalena Zawadzka Magdalena Zawadzka  2012 r.  Anna Dziewit i Marcin Meller Anna Dziewit i Marcin Meller .

Nasze klubowiczki chodziły również na spotkania ze znanymi autorami np.: z Markiem Krajewskim, Moniką Szwają, Januszem Majewskim do innych bibliotek.

Dyskusyjny Klub Książki nadal się spotyka.

Współpraca z Gimnazjum nr 26 (1-go Maja 87) oraz Przedszkolem nr 98 (Legionów 126).

W grudniu 1999 r. nawiązałyśmy współpracę z biblioteką przy Gimnazjum nr 26. Z młodzieżą chodziłyśmy na lekcje biblioteczne do naszych PIK-ów (głównie do Działu Udostępniania). Później zaczęłyśmy prowadzić lekcje z przysposobienia bibliotecznego już na terenie naszej placówki.

W ramach poznawania historii książki oraz komiksu odwiedzaliśmy z klasami Dział Zbiorów Specjalnych przy WiMBP im. Piłsudskiego.

Organizowałyśmy dla uczniów różnego rodzaju prelekcje min. „Śladami Reymonta w Łodzi”, „Prawosławie”, „W kręgu fantastyki grozy” oraz spotkania z interesującymi ludźmi: z p. W. Pilarskim – więźniem obozu zagłady Mauthausen-Gusen, p. Elżbietą Kowalską – poetką Elżbieta Kowalska 

Arcybiskupem Szymonem Romańczukiem Spotkanie z Arcybiskupem.

Ciekawym punktem współpracy było organizowanie konkursów literackich. Jedne odbywały się na terenie szkolnej biblioteki: 2007 – „Zwiedzamy Polskę z Samochodzikiem”, 2009 – „W świecie Jeżycjady”, 2010 – niezwykle udany „W świecie Belli i Edwarda”, inne – poświęcone twórczości T. Pratchetta, u nas: 2007 – „Wyprawa w świat czarownic”, 2008 – „Ze zbrojną strażą w obronie Ankh-Morkpor”, 2010 – „W świecie Rincewinda”. Zawsze było przy nich dużo pracy, ale

również wiele śmiechu i radości. W świecie Rincewinda  W kręgu Jeżycjady Konkurs Pięknego Czytania

Zależało nam, aby zachęcić młodzież do czytania. Dzięki współpracy z biblioteką szkolną i prowadzeniem działalności k-o dla młodzieży gimnazjalnej uczestniczyłyśmy w życiu samej szkoły. Często byłyśmy zapraszane na różnego rodzaju szkolne uroczystości, zaś sami nauczyciele oraz uczniowie chętnie korzystali z naszych zbiorów.

Drugą instytucją, którą objęliśmy działalnością kulturalno-oświatową było Przedszkole nr 98.

W maju 2001 r. odbyło się pierwsze spotkanie z przedszkolakami. Bohaterami były przywiezione z Łódzkiego ZOO zwierzęta. W następnych latach często gościłyśmy oswojone zwierzaczki Spotkanie ze zwierzętami . Zachęcone zainteresowaniem przedszkolaków żywymi okazami wybrałyśmy się kilkakrotnie na wycieczki do ZOO Odwiedziny w ZOO . Na miejscu pracownicy z Działu Dydaktycznego oprowadzali nas pokazując najciekawsze zwierzęta. Uczestniczyliśmy również w organizowanych na terenie ZOO specjalnych imprezach poświęconych: 78 ur. i 80 ur. Kubusia Puchatka (2004 r. i 2006 r.) oraz obchodom imieninowym Jana Brzechwy (2005). Aby uzupełnić przyrodniczą wiedzę dzieci z Przedszkola wybrałyśmy się również na kilka wycieczek do Łódzkiej Palmiarni.

Najbardziej jednak popularną formą działalności K-O na rzecz Przedszkola, stało się głośne czytanie wierszy i bajeczek. Włączyłyśmy się w ten sposób w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Książeczki czytała p. M. Bukowska. Głośne czytanie

W 2012 r. zaprosiłyśmy dzieci na spotkanie z poezją p. Elżbiety Kowalskiej. E. Kowalska - poetka

Przez cały okres współpracy na naszej tablicy informacyjnej gościły prace przedszkolaków.

Biblioteka to przede wszystkim czytelnicy. W ciągu ostatnich 10 lat najbardziej związani z b iblioteką byli: Jolanta Tomala, Ewa Skwarczyńska-Banyś, Magdalena Chrostowska, Ludmiła Hodyr, Jan Dzida, Barbara Kotowska, Żaneta Kraszewska, Krystyna Bieniek, Irena Dubiel, Aneta Sawicka, Krystyna Tomas, Krystyna Gepert, Kazimiera Bielecka, Stefania Lisiecka, Agnieszka Karkowska, Urszula Hubeny, Iwonna Książek, Barbara Gromek, Stanisław Owczarek i wielu innych wspaniałych przyjaciół biblioteki.

Obecnie pieczę nad bibliotecznymi zbiorami sprawuje Mariola Parzęczewska (od 1982 r.) wraz z Marią Bukowską i Teresą Kubis.

Miniony czas działalności biblioteki na rzecz upowszechniania czytelnictwa wyrażają liczby:

         Rok     Księgozbiór       Czytelnicy      Odwiedziny        Wypożyczenia

1968        4326                 1537                 8394                     10081

1992        19606                 680                 9144                     25576

2012        13573                1031               11958                     35228