Życzenia Wielkanocne


Drogie Koleżanki, Mili Koledzy
– Wszystkim, którym bliskie jest misterium paschalne –
życzenia przemiany wartości, przejścia od złego do dobrego, pogłębiania życia emocjonalnego, najlepszych zmian w życiu duchowym, a także życzenia radosnego czerpania z promiennych o tej porze sił natury.
Alleluja! Alleluja!


wybory

Zakończyła się w naszym Kole kadencja 2013-2016. W dniu 22 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, któremu przewodniczyła Kol. Małgorzata Witczak, a protokołowała je Kol. Henryka Skonieczka. Walne zebranie prowadzono zgodnie z przyjętymi zasadami. Po zapoznaniu się członków ze sprawozdaniem kadencyjnym i jego pozytywnym przyjęciem, ustępujący Zarząd Koła otrzymał absolutorium.

Wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: Milena Jaszczyk, Ewa Skiba i Anna Szprengiel, po przeprowadzonych jawnych wyborach do Zarządu Koła i na delegatów na Zjazd Oddziału podała nazwiska kandydatów i uzyskane liczby głosów. Do Zarządu Koła wybrano pięć osób, które zdobyły największą liczbę głosów. Po ukonstytuowaniu Zarządu ogłoszono,

że w kolejnej kadencji w nowym Zarządzie Koleżanki będą: członkiem Małgorzata Skwarek-Gałęska, skarbnikiem Dorota Tarnowska, sekretarzem Monika Eckersdorf,  zastępcą przewodniczącej Małgorzata Witczak, przewodniczącą Alicja Lenartowicz.

Ogłoszono, że jednogłośnie delegatami zostały: Dorota Tarnowska, Danuta Brot, Małgorzata Witczak, Bożena Świątek-Mazur, Małgorzata Skwarek-Gałęska, Monika Eckersdorf, Irena Chojecka, Ewa Sycan (zastępca delegata). Kilka Koleżanek zabierało, podczas zebrania, głos, w tym z ustępującego i nowego Zarządu Koła. Wnoszono wnioski w sprawie uzupełnienia sprawozdania z kadencji. Po naniesieniu poprawek i wprowadzeniu uzupełnień zakończy się przygotowanie dokumentów, które skompletowane będą przekazane zainteresowanym, w tym Zarządowi Oddziału. W kolejnej kadencji życzymy wszystkim członkom poleskiego Koła sukcesów w realizacji zaplanowanych działań i satysfakcji z tego płynącej. Zarząd Koła chce także spełnić oczekiwania i cieszyć się zaufaniem Koleżanek i Kolegów. Przewodnicząca Koła poprzedniej i nowej kadencji, tą droga, pragnie raz jeszcze podziękować za okazałe i wyjątkowej urody róże, które otrzymała z życzliwymi słowami na podsumowanie minionych lat jej działań w naszym gronie. Relację fotograficzną z zebrania przygotowała Małgorzata Skwarek-Gałęska, a słowną AL.

Róże

Uroczystym spotkaniem zakończyła zawodową drogę nasza serdeczna Koleżanka Barbara Maciężak. Grupa kilkunastu bibliotekarek reprezentująca pozostałych pracowników uczestniczyła w miłej, niekrótkiej koleżeńskiej rozmowie połączonej ze smakowitym poczęstunkiem, przygotowanym przez Basię. Okolicznościowy tort przypadł do smaku nam wszystkim. Połączony z mocną czarną kawą i pyszną herbatą był wyjątkowym smakołykiem Baśczynego stołu. Wraz ze szczerymi życzeniami powodzenia, pożegnanie Koleżanki wzmocniłyśmy, jak to u nas podczas takich spotkań bywa, stosownym słowem literackim. Wiemy, że spodobało się ono Obdarowanej. Zaczerpnięte było z pozycji Toast polski : wierszem i prozą czyli Zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju : jako to: przy weselach, ważniejszych zebraniach, przy obchodach jubileuszowych itd. – Warszawa, 1994

Kwiaty, prezenty, życzenia, …dużo, dużo serdecznych uścisków i słowa – pamiętaj o nas, odwiedzaj nas, zapraszamy, zapraszamy – przychodź do nas po książki, po rozmowę, po spojrzenie, a my czekać będziemy na Ciebie i Twoje opowieści i …żarty. Kończąc tę krótką relację zacytujmy – Uroczystość ta jest dla Ciebie tem, czem dla strudzonego podróżnika przystanek i odpoczynek wśród cienia drzew zielonych, słodkim przystankiem, aby zaczerpnąć przy sercach życzliwych nowych sił i orzeźwienia na dalszą drogę żywota. (Toasty treści rozmaitej 84 Toast)

Łódź, w dniu 17 lutego 2017 roku, w Filii nr 8 (AL)

życzenia świąteczne 2016

Będąc w zgodzie z polskimi tradycjami Bożego Narodzenia,
z przyjemnością, pragniemy przesłać Koleżankom i Kolegom

moc serdecznych życzeń
w czas nadchodzącej świątecznej aury.

Nie po raz pierwszy i oby tak było zawsze,
podzielimy się okolicznościową radością, sympatią i serdecznością.
Oczekujemy, że ta wyjątkowa atmosfera będzie trwała długo
i będzie pomagała nam przetrwać trudniejsze chwile.

Więcej »

Odjazdowy Bibliotekarz 2016W tym roku my także wzięliśmy udział w imprezie.
Przyjechaliśmy na miejsce zbiórki do Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Wojska Polskiego 121, otrzymaliśmy balony, chorągiewki i po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, pod opieką policji wyruszyliśmy w trasę, szlakiem łódzkich bibliotek i miejsc poświęconych książkom.
Zatrzymaliśmy się, na odpoczynek, w gościnnych progach Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
Na metę, w Pasażu Schillera dojechaliśmy zmęczeni ale usatysfakcjonowani dotarciem na miejsce.
Więcej »

Święta Wielkiej Nocy

Szczęśliwych Dni

Świąt Wielkiej Nocy

życzą sobie wzajem i sympatykom

polescy bibliotekarze

Więcej »

kartka świąteczna

Z opłatkiem

(…) Zapada cichy mrok,
Najpierwsza z gwiazd
Lśni już nad bielą naszych siół i miast;
Aniołów śnieżnoskrzydłych mgławy tłok
Śnieżystym polem spieszy,
Staje u węgłów ścian,
Kwiecisty mróz,
Który na szybach tak przemożnie wzrósł,
Stapia oddechem śpiewu – dobrze znan
Jest hymn tej świętej rzeszy,
Miły jest sercom ten niebiański gość. (…)

Jan Kasprowicz
Antologia poezji wigilijnej. – Warszawa, cop., 1995

Koleżankom i Kolegom

na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016

serdeczne życzenia pomyślności, szczęścia, obfitości i radości,

a nade wszystko wyjątkowej atmosfery rodzinnego ciepła

i wielu sukcesów w przyszłości.

Kamyki z podróżyZ dużym opóźnieniem odbyło się spotkanie członków Koła SBP o smaku wielorakim; zamiast marcowej była październikowa opowieść koleżeńska. Tym razem we wtorek, 20 października 2015 r. o godz. 16:00 w Zespole Bibliotek im. Jana Augustyniaka, przy ul. Wróblewskiego 67 tematem były Smakołyki na drogę, czyli o naszym podróżowaniu – relacje z wypraw, podróży i krótkich wypadów.

Więcej »

RozaUroczyste rozstanie z pracą zawodową było przyczynkiem do spotkań w bibliotekarskim gronie i nie tylko. Koleżanki Barbara Appel i Krystyna Krupska, członkinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, postanowiły uroczyście pożegnać się z bibliotekarzami i czytelnikami. Pierwsze spotkanie odbyło się w środę 10 czerwca w czytelni Zespołu Bibliotek im. Jana Augustyniaka przy ul. Wróblewskiego 67. Druga uroczystość miała miejsce we wtorek 30 czerwca w siedzibie dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie przy ul. Struga 33.

Więcej »

Kwiatydlabibliotekarzy

 

Bibliotekarzom
z okazji Dnia Bibliotekarza
serdeczne życzenia
zawodowej satysfakcji
i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym

 

Więcej »