31 marca 2011 r. o godz. 16:00, zgodnie z zamierzeniami Koła, spotkałyśmy się w czytelni Filii nr 12, ul. W. Wróblewskiego 67 na cyklicznym, kwartalnym spotkaniu pt. Poznajmy się. W gościnnych progach biblioteki spotkanie odbyło się pod hasłem Gdy puszczą ostatnie lody – herbata z karty u Aleksandry. Tematem przewodnim były wspomnienia kol. Aleksandry Kulczyckiej z wakacyjnej wycieczki do Danii ph. O królewskich zbiorach i nie tylkomarcowa opowieść.

Więcej informacji na stronie

powitanie przewodniczącej Koław oczekiwaniu na gościw oczekiwaniu na gościkażdy przynióśł smakołykiprelegentka Ola Kulczyckakopenhaska książnica na zdjęciachw spotkaniu wzięły udział...

Możliwość komentowania jest wyłączona.