W dniach 8 – 15 maja 2011 roku obchodzimy VIII edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę. Na ten czas przygotowaliśmy szereg imprez i wystaw, których szczegóły znajdują się w Poleskich propozycjach na maj 2011 r. na stronie biblioteki. Tak jak w poprzednich latach zakupiliśmy plakaty Tygodnia Bibliotek, w tym roku według projektu Krystyny Kaczmarczyk, przygotowane przez Zarząd Główny SBP. Z tej także okazji Grzegorz Strumyk zaprojektował graficzne propozycje promocji książki i czytelnictwa. Poniżej przedstawiamy jedną z nich.

plakat

Śledząc najnowsze badania, związane z aktywnością czytelnictwa w Polsce, dostrzegamy jej problemy. W miarę możliwości staramy się temu przeciwdziałać, stąd w naszej pracy wiele przedsięwzięć kulturalnych związanych z książką, skierowanych do różnych grup środowiskowych. Większości bibliotekarzy spodobały się założenia kampanii społecznej: Olej stado! Bądź czarną owcą! Czasami trzeba wyraźnych i ostrych sformułowań, by zainteresować problemem, poruszyć, a nawet oburzyć! Stąd tylko nieliczni bibliotekarze zakupili koszulki promujące akcję podczas Tygodnia Bibliotek, wielu jednak poparło ją, niekoniecznie identyfikując się z hasłem kampanii.

logo kampanii społecznej

Bliżej o niej na stronie: http://olejstado.pl

Obchody Tygodnia Bibliotek rozpoczniemy, korzystając z zaproszenia Oddziału Łódzkiego SBP i Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna, 7 maja o godz. 1800, integracyjnym spotkaniem w Pubie Biblioteka.

Możliwość komentowania jest wyłączona.