ulotkaOd niedawna funkcjonuje, w wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeniach, Galeria Mistrzów Polskich Muzeum Miasta Łodzi. Ta – poddawana czasowej aktualizacji –wystawa prezentuje obrazy malarstwa uzupełnione kilkoma rzeźbami oraz rysunkami najwybitniejszych polskich artystów. Podzielony na, interesująco zatytułowanych, 15 grup tematycznych zbiór, złożony z około 120 prac, pochodzi z prywatnej kolekcji Krzysztofa Musiała, biznesmena i mecenasa kultury. Stylistycznie i tematycznie spójny materiał artystyczny, przybliża wszystkie ważniejsze tendencje przyjęte w sztuce, powstał w ostatniej ćwierci XIX i pierwszej połowie XX wieku. Mnogość artystów zaprezentowała się przed nami licznymi: portretami, aktami, scenami rodzajowymi i mitologicznymi, rodzimymi i zagranicznymi pejzażami, a także martwymi naturami.

Zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się o tym podczas stowarzyszeniowej wycieczki w niedzielne przedpołudnie dnia Barbórkowego, zostawiwszy wpis do Księgi Gości:

W dniu czwartego grudnia 2011 roku po raz pierwszy, z wielką przyjemnością zapoznaliśmy się z bogatymi zbiorami Galerii Mistrzów Polskich – kolekcjonera Krzysztofa Musiała. Niezwykle bogate komentarze Pana Łukasza Grzejszczaka pozwoliły poszerzyć naszą skromną jeszcze przed chwilą wiedzę.

Serdecznie dziękujemy – Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie wraz z sympatykami.

Źródło: z opracowania Muzeum Miasta Łodzi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.