brama prowadząca na część katolicką20 października 2012 roku Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie zorganizowało, ostatnią już w tym sezonie wycieczkę. Tym razem – na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej. Był on dla nas kolejnym ważnym miejscem na mapie Łodzi, które chcieliśmy zwiedzić.

Spotkaliśmy się w części rzymsko-katolickiej cmentarza pod planem, pokazującym położenie ważniejszych historycznych grobów.

Naszym przewodnikiem był Jarosław A. Janowski – przewodnik miejski i pilot turystyczny. Otrzymaliśmy od Niego zestawy widokówek ukazujące piękno nagrobków, płaskorzeźb i pomników: Stary Cmentarz : dzieła Wacława Konopki w rysunkach Magdaleny Konopki; Stary Cmentarz: w rysunkach studentów Politechniki Łódzkiej oraz Mapę centrum Łodzi.

grób Wacława KonopkiCmentarz założono jako trójwyznaniowy w 1855 roku. Część katolicka zajmuje 11 ha, ewangelicka 9 ha oraz 1 ha część prawosławna. Jest to trzecia najważniejsza nekropolia w Polsce – po warszawskich Powązkach i Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Ponad 200 znajdujących się tutaj grobowców zostało wpisanych do rejestru zabytków. Na cmentarzu tym pochowanych jest wielu wybitnych ludzi związanych z Łodzią. Przewodnik zwrócił naszą uwagę na charakterystyczną twórczość Wacława Konopki i jej realizacje w czerwonym piaskowcu. Na całym cmentarzu znajduje się około 80 nagrobków lub ich elementów wykonanych przez artystę. Tworzył on w stylistyce postsecesyjnej, modernizmu i art déco.

grób Sophie BiedermannNa cmentarzu obejrzeliśmy m.in.: pomnik rodziny Lamprechtów, granitowy pomnik Stefana Pogonowskiego, pomnik z czerwonego piaskowca Benedykta Grzymały Pęczkowskiego, kaplicę grobową rodziny Heinzlów, pomnik nagrobny Julii Lewant – Jezierskiej, także lekarza Karola Jonschera, pomnik – sarkofag powstańców 1863 roku, Wacława Konopki czy grób aktora Leona Niemczyka. Największe wrażenie pozostawia piękny pomnik Sophie Biedermann.

kaplica ScheiblerówTylko z zewnątrz – niestety – obejrzeliśmy najokazalszą w części ewangelickiej – neogotycką, piaskową, wystawioną w latach 1885-88 kaplicę Scheiblerów. Jest ona największą i najpiękniejszą budowlą tego typu w Polsce, z historią której zapoznał nas przewodnik. Obiekt jest obecnie remontowany.

W prawosławnej części pochowani są głównie rosyjscy urzędnicy carscy i żołnierze.

Od 1995 roku, cyklicznie 1 listopada, prowadzona jest kwesta na rzecz ratowania zabytków Cmentarza. W 1999 roku powstało Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem, które obecnie zajmuje się zbiórką pieniędzy.

Kolejnym miejscem, do którego przeszliśmy była dawna Cerkiew pw. św. Aleksego (obecnie kościół rzymskokatolicki garnizonowy pw. św. Jerzego) przy ul. Jerzego 9.

Cerkiew została zbudowana w latach 1895-1896 według projektu architekta miejskiego Franciszka Chełmińskiego, a jej fundatorami byli łódzcy fabrykanci.

Kilkugodzinną wędrówkę zakończyliśmy w hotelu Reymont przy ul. Legionów 81.

 

DT

zdjęcia PT

Możliwość komentowania jest wyłączona.