Wartym odnotowania, w naszych bibliotecznych informacjach, jest fakt nagradzania kadry, zarówno tej stowarzyszonej jak i nie. W ostatnim czasie było kilka znamienitych wydarzeń, tedy rozpocznę od najważniejszych.

Wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP w 2012 r. otrzymały: Irena Chojecka – Złoty Krzyż Zasługi i Alicja Lenartowicz – Srebrny Krzyż Zasługi. Uroczystość odbyła się już w nowym roku, 9 stycznia 2013 r. w sali prezydialnej pałacu Heinzla w Łodzi – siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczenia wręczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Natomiast 21 września 2012 r., podczas inauguracji sezonu kulturalnego 2012/2013 w Łodzi, która miała miejsce w Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie otrzymali nagrody, odznaczenia i wyróżnienia:

· Piotr Tarnowski – nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi;

· Małgorzata Skwarek-Gałęska i Dorota Tarnowska – odznakę  Zasłużony dla Kultury Polskiej,

· Barbara Wachowicz – Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za działania promujące czytelnictwo wśród dzieci 29 maja 2012 r. nagrodą prywatną – przyznawaną osobom i instytucjom – ufundowaną przez Waldemara Presię – Honorową Złotą Księgę oraz dyplom otrzymała Filia nr 2, a 17 grudnia 2012 r., podczas podsumowania Kampanii społecznej Łódzkie czyta, dyplom otrzymała Małgorzata Kmieciak-Harasimowicz za promowanie czytelnictwa w Łodzi i województwie łódzkim w roku 2012.

W ramach trwającego projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, w którym jako wolontariusz aktywnie działa Piotr Tarnowski – 24 września 2012 r., podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej w Tarnowie-Mościcach otrzymał funkcję łącznika – jedynego na województwo łódzkie oraz zaproszenie europosłanki Danuty Hübner do Parlamentu Europejskiego. W dniach 7-8 lutego 2013 r. w Województwie Łódzkim odbył się zjazd Latarników Polski Cyfrowej – osób, które są przewodnikami po świecie cyfrowym seniorów w wieku 50+. Za wspieranie Latarników w realizacji programu dyplom – na ręce dyrektora Joanny Santi-Leszczyńskiej – otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie oraz Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, który odebrała kierowniczka Ewa Dybała.

Ciesząc się z sukcesów naszych Koleżanek i Kolegów składamy gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w realizowaniu poczynań zawodowych. A dla pamięci opisujemy wydarzenia…

Dyplom dla Filii nr 3I Zjazd Latarników Tarnów 2012Dyplom dla Mijeskiej Biblioteki Publicznej Łódź-PolesieOdznaczoneWizyta w Europarlamencie

Odznaczeni

Możliwość komentowania jest wyłączona.