Kartka

Witaj, gwiazdko złota

Witaj gwiazdko złota
na niebios przestworze
Witaj nam radośnie
Dzieciąteczko Boże!
Wznieś łask pełne dłonie
nad głowy naszymi
My Ci zaśpiewamy
po calutkiej Ziemi;

My Ci zaśpiewamy
wesołymi tony,
na kościółku Twoim
uderzymy w dzwony.
I tak dźwięczeć będzie
pieśń radosna wszędzie;
hej! kolęda kolęda,
hej! kolęda, kolęda.

Świeci gwiazdka w górze,
cudnym blaskiem wieści:
w szopie ubożuchnej

Matka Syna pieści,
Jezus dłonie wznosi
nad prostacze głowy,    
błogosławi, cieszy
radosnymi słowy.

Pastuszkowie mili
pójdźcie do stajenki,
Jemu się pokłońcie
poproście Panienki,
Kto ma w sercu bóle,
kto ma łzy na twarzy,
tego On pocieszy,
łaską go obdarzy.

Oto lirnik stary
śpiewną lirę stroi,
niechże zagra na niej,
pastuszkowie moi!
Wszak Chrystus się rodzi,
śpiewać nam się godzi:
hej! kolęda kolęda,
hej! kolęda, kolęda

Witaj gwiazdko złota – popularna domowa kolęda polska,
powstała w końcu XIX wieku. Jej autorstwo
przypisywane jest Stanisławowi Rzętkowskiemu.
Znane są muzyczne opracowania Zygmunta Noskowskiego
(najczęściej wykonywane) i Feliksa Nowowiejskiego (mniej popularne).

Możliwość komentowania jest wyłączona.