Kwiatydlabibliotekarzy

 

Bibliotekarzom
z okazji Dnia Bibliotekarza
serdeczne życzenia
zawodowej satysfakcji
i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym

 

Zazielenił się maj i jak co roku bibliotekarze mieli swoje święto. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu i Oddziału Łódzkiego 7 maja zorganizowały „Dzień Bibliotekarza 2015”. Na terenie Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 o godz. 1300 odbyło się uroczyste spotkanie. Przybyłych gości powitał dyrektor Błażej Feret, natomiast spotkanie prowadziła Elżbieta Grzelakowska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP. Przy stole prezydialnym zasiadły: Marzena Przybysz – opiekun nad Okręgiem z ramienia Zarządu Głównego, Elżbieta Pawlicka – Honorowy Członek SBP, Elżbieta Domagalska – wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu w Łodzi.
Wypełniając program wręczono medale SBP „W dowód uznania”, które otrzymały: Beata Barbus, Ewa Maćkowiak, Anna Samek, Renata Stępień, Joanna Szymczak-Ryczel, Elżbieta Grzelakowska. Dyplomami uhonorowano zdobywczynię tytułu Łódzki Bibliotekarz Roku 2014 – Dorotę Abramczyk, dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu (laureatka otrzymała także cyfrowy aparat fotograficzny) oraz kandydatkę do tego tytułu – Irenę Śmigiera-Milewską z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie. Dopełnieniem medali i dyplomów były róże.
Część oficjalną domknął wykład dra Jacka Ladoruckiego adiunkta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Społeczna misja bibliotekarza i sytuacja zawodu na rynku pracy”. Prelegent podczas wystąpienia ograniczył się jedynie do pierwszego członu tematu, wychodząc od charakterystyki zjawisk współczesnego świata, w którym przybywa wszelkiego rodzaju dóbr, pojawia się wiele zachodzących jednocześnie zjawisk, powiększa się i rozrasta łańcuch medialny. Tworzy się nowa hybryda czytelnika. Tutaj przywołane zostało nazwisko prof.  Paula Levinsona wykładowcy na Wydziale Komunikacji i Medioznawstwa w Fordham University w Nowym Jorku, który w swoich publikacjach pozwala zrozumieć gwałtowne przemiany w środkach masowego przekazu.
Ogólnie można stwierdzić, że książka papierowa przestała być uprzywilejowana, ale dyskusje nad końcem tej ostatniej są przedwczesne. Poruszamy się w gąszczu informacji, która przez chwilę jest ważna – potem przechodzi do statystyk. Internet w swej istocie dał wiele dobra, ale wraz z jego rozwojem pojawiło się wiele zagrożeń. Często nie odróżnia się danych od wiedzy; produkuje się i przetwarza informację.
Zawód bibliotekarza także uległ zróżnicowaniu, podobnie jak budowanie przestrzeni bibliotecznej w odniesieniu do infrastruktury dużego i małego miasta. Misja zawodu wyraża marzenia i dążenia, przy czym dr J. Ladorucki zaproponował trzy typy potrzebne do ich realizacji: bibliotekarza adaptatora dążącego do zmian w sposób precyzyjny, umiejący znaleźć odpowiednie ścieżki rozwiązań, proponujący spokojne i rozważne decyzje, bibliotekarza innowatora dążącego do zmian w sposób żywiołowy, ma być inaczej, cechuje go niezdyscyplinowanie a działania stwarzają ryzyko i typ umiarkowany łączący cechy poprzednich. Takie typy są bardzo przydatne w organizacjach. Jaka więc ma być ogólna koncepcja zawodu dzisiaj? Wymienione zostały następujące: wychowawcza i społeczna, informacyjno-medialna, kreatywna  (samokształcenie, kreatywność), językowa, prakseologiczna. W bibliotekarstwie publicznym duży nacisk kładzie się na środowisko lokalne, ceni się więzi społeczne, przekształcanie oświaty i kultury. Działalność animacyjna bibliotekarzy powinna dążyć do postrzegania i rozwijania małych ojczyzn oraz włączać się w proces kształcenia przez całe życie, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. W świecie zdominowanym przez informację coraz częściej docenia się biblioteki, które mogą dążyć do pomocy środowiskom wykluczonym. Kończąc wystąpienie dr J. Ladorucki stwierdził, że bibliotekarz to zawód z tradycjami i zawód przyszłości, zawód adaptacyjny, potrzebny w każdej rzeczywistości.
Podczas krótkiej przerwy, przed częścią artystyczną, goście zostali zaproszeni do  udziału w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz 2015”, „Noc Muzeów w Bibliotece” i „XVIII Turnieju Biblio Cup”.
Uroczystość zakończył występ zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy Okręgu Łódzkim Polskiego Związku Niewidomych „Con Amore” z koncertem "Wspomnienie Agnieszki Osieckiej w piosence i poezji". Zespół składa się z 13 osób, w tym dwoje gitarzystów i flecista. Koncertują w domach kultury, bibliotekach, w kościołach, domach pomocy społecznej. Podczas koncertu wystąpili: Agnieszka Zamojska – gitara, Przemysław Rogalski – gitara, Małgorzata Bratek, Iwona Kubiak-Śródka, Iwona Tatuch, Maria Bębnowska, Elżbieta Kowalska, Teresa Romanowska. Sceniczny wizerunek grupy uzupełniały miękkie, różowo-białe szale fantazyjnie zawiązane na szyi. Gorące oklaski i podziękowania za występ były sygnałem do rozpoczęcia poczęstunku, który zaserwowali organizatorzy. Przy słodkościach z cukierni „R. Dybalski”, kawie, herbacie i sokach toczyły się rozmowy. Był to czas na spotkanie towarzyskie. Dzień Bibliotekarza 2015 dobiegł końca…

JaW

Możliwość komentowania jest wyłączona.