Marzec 2017

wybory

Zakończyła się w naszym Kole kadencja 2013-2016. W dniu 22 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, któremu przewodniczyła Kol. Małgorzata Witczak, a protokołowała je Kol. Henryka Skonieczka. Walne zebranie prowadzono zgodnie z przyjętymi zasadami. Po zapoznaniu się członków ze sprawozdaniem kadencyjnym i jego pozytywnym przyjęciem, ustępujący Zarząd Koła otrzymał absolutorium.

Wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: Milena Jaszczyk, Ewa Skiba i Anna Szprengiel, po przeprowadzonych jawnych wyborach do Zarządu Koła i na delegatów na Zjazd Oddziału podała nazwiska kandydatów i uzyskane liczby głosów. Do Zarządu Koła wybrano pięć osób, które zdobyły największą liczbę głosów. Po ukonstytuowaniu Zarządu ogłoszono,

że w kolejnej kadencji w nowym Zarządzie Koleżanki będą: członkiem Małgorzata Skwarek-Gałęska, skarbnikiem Dorota Tarnowska, sekretarzem Monika Eckersdorf,  zastępcą przewodniczącej Małgorzata Witczak, przewodniczącą Alicja Lenartowicz.

Ogłoszono, że jednogłośnie delegatami zostały: Dorota Tarnowska, Danuta Brot, Małgorzata Witczak, Bożena Świątek-Mazur, Małgorzata Skwarek-Gałęska, Monika Eckersdorf, Irena Chojecka, Ewa Sycan (zastępca delegata). Kilka Koleżanek zabierało, podczas zebrania, głos, w tym z ustępującego i nowego Zarządu Koła. Wnoszono wnioski w sprawie uzupełnienia sprawozdania z kadencji. Po naniesieniu poprawek i wprowadzeniu uzupełnień zakończy się przygotowanie dokumentów, które skompletowane będą przekazane zainteresowanym, w tym Zarządowi Oddziału. W kolejnej kadencji życzymy wszystkim członkom poleskiego Koła sukcesów w realizacji zaplanowanych działań i satysfakcji z tego płynącej. Zarząd Koła chce także spełnić oczekiwania i cieszyć się zaufaniem Koleżanek i Kolegów. Przewodnicząca Koła poprzedniej i nowej kadencji, tą droga, pragnie raz jeszcze podziękować za okazałe i wyjątkowej urody róże, które otrzymała z życzliwymi słowami na podsumowanie minionych lat jej działań w naszym gronie. Relację fotograficzną z zebrania przygotowała Małgorzata Skwarek-Gałęska, a słowną AL.

Róże

Uroczystym spotkaniem zakończyła zawodową drogę nasza serdeczna Koleżanka Barbara Maciężak. Grupa kilkunastu bibliotekarek reprezentująca pozostałych pracowników uczestniczyła w miłej, niekrótkiej koleżeńskiej rozmowie połączonej ze smakowitym poczęstunkiem, przygotowanym przez Basię. Okolicznościowy tort przypadł do smaku nam wszystkim. Połączony z mocną czarną kawą i pyszną herbatą był wyjątkowym smakołykiem Baśczynego stołu. Wraz ze szczerymi życzeniami powodzenia, pożegnanie Koleżanki wzmocniłyśmy, jak to u nas podczas takich spotkań bywa, stosownym słowem literackim. Wiemy, że spodobało się ono Obdarowanej. Zaczerpnięte było z pozycji Toast polski : wierszem i prozą czyli Zbiór mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju : jako to: przy weselach, ważniejszych zebraniach, przy obchodach jubileuszowych itd. – Warszawa, 1994

Kwiaty, prezenty, życzenia, …dużo, dużo serdecznych uścisków i słowa – pamiętaj o nas, odwiedzaj nas, zapraszamy, zapraszamy – przychodź do nas po książki, po rozmowę, po spojrzenie, a my czekać będziemy na Ciebie i Twoje opowieści i …żarty. Kończąc tę krótką relację zacytujmy – Uroczystość ta jest dla Ciebie tem, czem dla strudzonego podróżnika przystanek i odpoczynek wśród cienia drzew zielonych, słodkim przystankiem, aby zaczerpnąć przy sercach życzliwych nowych sił i orzeźwienia na dalszą drogę żywota. (Toasty treści rozmaitej 84 Toast)

Łódź, w dniu 17 lutego 2017 roku, w Filii nr 8 (AL)