wybory

Zakończyła się w naszym Kole kadencja 2013-2016. W dniu 22 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, któremu przewodniczyła Kol. Małgorzata Witczak, a protokołowała je Kol. Henryka Skonieczka. Walne zebranie prowadzono zgodnie z przyjętymi zasadami. Po zapoznaniu się członków ze sprawozdaniem kadencyjnym i jego pozytywnym przyjęciem, ustępujący Zarząd Koła otrzymał absolutorium.

Wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: Milena Jaszczyk, Ewa Skiba i Anna Szprengiel, po przeprowadzonych jawnych wyborach do Zarządu Koła i na delegatów na Zjazd Oddziału podała nazwiska kandydatów i uzyskane liczby głosów. Do Zarządu Koła wybrano pięć osób, które zdobyły największą liczbę głosów. Po ukonstytuowaniu Zarządu ogłoszono,

że w kolejnej kadencji w nowym Zarządzie Koleżanki będą: członkiem Małgorzata Skwarek-Gałęska, skarbnikiem Dorota Tarnowska, sekretarzem Monika Eckersdorf,  zastępcą przewodniczącej Małgorzata Witczak, przewodniczącą Alicja Lenartowicz.

Ogłoszono, że jednogłośnie delegatami zostały: Dorota Tarnowska, Danuta Brot, Małgorzata Witczak, Bożena Świątek-Mazur, Małgorzata Skwarek-Gałęska, Monika Eckersdorf, Irena Chojecka, Ewa Sycan (zastępca delegata). Kilka Koleżanek zabierało, podczas zebrania, głos, w tym z ustępującego i nowego Zarządu Koła. Wnoszono wnioski w sprawie uzupełnienia sprawozdania z kadencji. Po naniesieniu poprawek i wprowadzeniu uzupełnień zakończy się przygotowanie dokumentów, które skompletowane będą przekazane zainteresowanym, w tym Zarządowi Oddziału. W kolejnej kadencji życzymy wszystkim członkom poleskiego Koła sukcesów w realizacji zaplanowanych działań i satysfakcji z tego płynącej. Zarząd Koła chce także spełnić oczekiwania i cieszyć się zaufaniem Koleżanek i Kolegów. Przewodnicząca Koła poprzedniej i nowej kadencji, tą droga, pragnie raz jeszcze podziękować za okazałe i wyjątkowej urody róże, które otrzymała z życzliwymi słowami na podsumowanie minionych lat jej działań w naszym gronie. Relację fotograficzną z zebrania przygotowała Małgorzata Skwarek-Gałęska, a słowną AL.

Możliwość komentowania jest wyłączona.