Nowy Zarząd; kadencja 2013-2016

 W dniu 19 listopada 2012 r., zgodnie z postanowieniami statutu i władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie. Porządek zebrania obejmował m.in.: odczytanie sprawozdania z kadencji 2009-2012, przypomnienie informacji statutowych dotyczących wyborów organów władz, powołanie Komisji Skrutacyjnej, wybory do Zarządu Koła i wybory delegatów na Zjazd Oddziału oraz ogłoszenie wyników.

W jawnym glosowaniu wybrano nowy Zarząd Koła i 8 delegatów na Zjazd Oddziału. Po ukonstytuowaniu się Zarząd reprezentują:

 

Przewodnicząca: Alicja Lenartowicz
Filia nr 12,
ul. W. Wróblewskiego 67;
tel. (42) 688-31-30; 661-50-92

 

Zastępca: Barbara Wachowicz
Filia nr 13, (DPS „Włókniarz”)
ul. Krzemieniecka 7/9;
tel. (42) 686-06-49 w. 33

 

Sekretarz: Dorota Tarnowska,
Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie,
ul. A. Struga 33;
tel. (42) 637-30-37; 661-53-78

 

Członkowie:

Barbara Appel
Filia nr 14 Retkinia-„Piaski”
ul. Rajdowa 8;
tel. (42) 688-96-36: 661-49-94

Aleksandra Kulczycka-Kusy
Filia nr 11, (szpital im. M. Pirogowa)
ul. Wólczańska 195
tel. (42) 636-76-11 wew. 335

 

Tak jak dotychczas, w sprawach Koła i SBP można kontaktować się z Zarządem w godzinach pracy bibliotek. Jednocześnie zapraszamy do aktywnej i twórczej pracy na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

 

Za Zarząd Koła

Alicja Lenartowicz, przewodnicząca