Działalność Koła, jak w poprzednich latach, będzie oparta na współpracy z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Podtrzymamy dotychczasowe kierunki prac i form, będziemy także poszukiwać nowych, pozwalających na większą integrację środowiska. Aktywnie włączymy się w szkolenia merytoryczne, zebrania i inne prace.

Planujemy zorganizować wycieczki w:

  • lutym na wystawę, pt. Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa do sztuki do ms2, ul. Ogrodowa 19;
  • kwietniu do łódzkiego Domu Wydawniczego Księży Młyn i Wydawnictwa Piątek Trzynastego, ul. Księży Młyn 14;
  • wrześniu do Muzeum Bajki przy Fundacji SE-MA-FOR, ul. Targowa 1/3 B. 24 w celu zapoznania bibliotekarzy z historią i funkcjami Muzeum, w tym z twórczymi możliwościami edukacyjnymi;
  • październiku do siedziby Instytutu Pamięci Narodowej, ul. E. Orzeszkowej 31/35 w celu zapoznania bibliotekarzy z organizacją Instytutu, historią jego powstania i działalnością edukacyjną oraz wydawniczą.

W czwartkowym cyklu kwartalnych spotkań ph. Poznajmy się, zaproponujemy:

Marzec
O królewskich zbiorach i nie tylko – marcowa opowieść Kol. Aleksandry Kulczyckiej – wspomnienia z podróży do Królestwa Danii. Gdy puszczą ostatnie lody – herbata z karty u Aleksandry. Spotkanie w Filii nr 12, ul. W. Wróblewskiego 67.

Czerwiec
O urodzie owoców – czerwcowa opowieść Koleżeńska. Truskawka w koglu-moglu – truskawki i inne owoce z karty u Anny. Spotkanie w Dziale Udostępniania, ul. J. Długosza 7/9.

Wrzesień
O zdrowiu z jabłek płynącym – wrześniowa opowieść w Towarzystwie. Piękna z Boskoop – jabłka urodzajne z karty u Ewy lub Henryki. Spotkanie w Filii nr 10, ul. S. Więckowskiego 32 lub w Filii nr 2, ul. W. Wróblewskiego 67.

Grudzień
O sztukach istoryja niedługa – grudniowa opowieść Kol. Łukasza Grzejszczaka. Kawa z młynka ręcznego i dzbanka kamionkowego – kawa z karty u Alicji. Spotkanie w Filii nr 12, ul. W. Wróblewskiego 67.

Ponad to będziemy:

  • informować o wydarzeniach stowarzyszeniowych na tablicy w siedzibie Dyrekcji.
  • integrować środowisko bibliotekarskie i powiększać grono stowarzyszonych, m.in. poprzez współorganizowanie bożonarodzeniowego spotkania dla pracowników, emerytów i rencistów, oraz włączenie się w przygotowania dużych imprez i wystaw, a także inne formy zaproponowane przez koleżanki i kolegów.
  • dokumentować prace członków Koła.

za Zarząd Koła
Alicja Lenartowicz, przewodnicząca