W roku 2012 przypada koniec kadencji, stąd Zarząd Koła przygotuje się do sprawozdawczości i zbierze dokumentację. Odbędą się kolejne wybory do władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału.

W pracy bieżącej podtrzymamy dotychczasowe kierunki i działania zarówno włączając się w cykl szkoleniowy instytucji, jak i podejmując różnego typu akcje kulturalne. Nadal liczymy na integrację środowiska.

W ramach szkoleń merytorycznych planujemy wycieczki do:

  • Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi;
  • Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Fryderyka Chopina, Saloniku Fryderyka Chopina w Gmachu Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Powstania Warszawskiego;
  • Muzeum Miasta Łodzi na wystawę prezentującą sylwetki postaci, które poprzez działalność artystyczną, pisarską lub miejsce zamieszkania związane były z Łodzią: Ludzie Ziemi Obiecanej. Panteon Wielkich Łodzian.

W czwartkowych, kwartalnych spotkaniach Poznajmy się zaproponujemy:

Marzec

O wonności przednich serów – marcowa opowieść Koleżeńska  z mottem: Ser na rano złoto, na południe srebro, na wieczór ołów. (Nowa księga przysłów  i wyrażeń przysłowiowych polskich / w oparciu o dzieło Samuela Adalberga oprac. Zespół Red. pod kier. Juliana Krzyżanowskiego. – Warszawa, 1972.) Spotkanie w Filii nr 9, ul. Zielona 77; prowadzenie Mariola Parzęczewska,  która opowie o podróżach do różnych krajów Europy, także tych, w kuchniach których istotne znaczenie mają sery.

Czerwiec

Wycieczka do Księgarni Odkrywcy w Łodzi.

Wrzesień

O owocach mądrość przynoszących – wrześniowa opowieść Koleżeńska z mottem: Niejeden trudny do zgryzienia orzech okazuje się wewnątrz pusty – Włodzimierz Scisłowski. (Współczesna aforystyka polska : antologia : 1945-1984 / zebr., oprac. i wstępem opatrzył Joachim Glensk. – Łódź, 1986). Spotkanie w Filii nr 12, ul. Wróblewskiego 67; prowadzenie Alicja Lenartowicz, która omówi przebieg mijającej kadencji Koła.

Ponadto Zarząd pragnie włączyć się aktywnie w IX obchody Tygodnia Bibliotek, realizując przedsięwzięcie imprezy plenerowej w Osiedlu Karolew, polegające na czytaniu fragmentów Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta w 145. rocznicę urodzin Noblisty. Miejsce imprezy – taras w Zespole Bibliotek Publicznych im. Jana Augustyniaka, ul. Wróblewskiego 67.

Prócz  tego planujemy:

  • wywieszanie informacji stowarzyszeniowych na tablicy w siedzibie Dyrekcji i Administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie;
  • prowadzenie bloga;
  • wyrobienie dla Koła pieczęci zgodnej w treści ze Statutem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Za Zarząd Koła
Alicja Lenartowicz, przewodnicząca