W nowej kadencji działalność Koła będzie obejmowała dotychczasowe kierunki i sprawdzone formy działania. Zarząd będzie poszukiwał także nowych sposobów aby zachęci niezdecydowane osoby do przystąpienia do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W pierwszym roku kadencji planujemy wycieczki:

  • autokarową po województwie łódzkim, uwzględniającą szlak literacki (maj lub czerwiec),
  • do Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, w celu zapoznania się z historią i działalnością Wydawnictwa; z udziałem Tomasza Mirosława Włodarczyka – dyrektora i redaktora naczelnego.

W kontynuowanym cyklu, czwartkowych spotkań kwartalnych, ph. Poznajmy się, planujemy rozmowy o zawodzie bibliotekarza w połączeniu z aktualnie obchodzonymi rocznicami:

Marzec

Spotkanie o smaku jajecznym – marcowa opowieść koleżeńska, ph. Jajko mądrzejsze od kury, a może …?, podczas którego opowiemy o życiu, działalności zawodowej i społecznej Jana Augustyniaka, patrona Zespołu Bibliotek Publicznych, ul. W. Wróblewskiego 67 w Jego 120 rocznicę urodzin.

Czerwiec

Spotkanie o smaku orzechowym – czerwcowa opowieść koleżeńska, ph. Niejeden trudny do zgryzienia orzech okazuje się wewnątrz pusty; opowiemy o pierwszej polskiej książce drukowanej – Raju dusznym Biernata z Lublina, powstałej w oficynie wydawniczej Floriana Unglera i Wolfganga Lema, w 500. rocznicę jej wydrukowania.

Wrzesień – październik

Spotkanie o smaku śliwkowym – wrześniowa opowieść koleżeńska, ph. Śliwki z mojego sadu fioletem zasłały białe obrusy; rozmowa w 900. rocznicę powstania Kroniki Galla Anonima.

Planujemy wycieczki cyklu Rodzinne gniazdo, tym razem poświęcone tematom: Fabryki miasta przemysłowegoW urodzie łódzkich pałaców.

Ponadto w planach mamy:

  • Rozważyć propozycję Kol. Małgorzaty Skwarek-Gałęskiej w sprawie:
    – organizacji wystawy fotograficznej ph. Stałość mimo zmian przygotowywanej w ramach obchodów 50. rocznicy powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie
    – organizacji spotkań literackich Związku Literatów Polskich i Stolika Poetyckiego, z udziałem, przede wszystkim, piszących bibliotekarzy.
  • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Kol. Lucyny Sułkowskiej w 5 rocznicę śmierci
  • Prowadzenie bloga Koła.

Za Zarząd Koła

Alicja Lenartowicz, przewodnicząca