PLAN PRACY

KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

ŁÓDŹPOLESIE

na 2016 rok

 

Podobnie, jak w poprzednich latach, działalność Koła, będzie opierać się na współpracy z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.

Koło nie przewiduje zmiany w dotychczas realizowanych kierunkach prac.

Wykorzysta sprawdzone formy działania, w ramach których przedstawi stowarzyszonym interesującą propozycję pogłębiania wiedzy oraz zacieśniania relacji koleżeńskich. Powyższe w nadziei na coraz lepszą integrację zawodowego środowiska.

Stowarzyszeni będą czynnie uczestniczyć w szkoleniach merytorycznych, zebraniach i innych spotkaniach samodzielnie organizowanych przez Dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, a także wspólnie z Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ponadto, w razie potrzeby, wezmą udział w innych pracach wskazanych przez Dyrekcję na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Będą uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach oraz pracach organizowanych przez Zarządy: Oddziału i Okręgu Łódzkiego oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Na zbliżający się koniec bieżącej kadencji przewidujemy, że w końcu roku, odbędzie się członkowskie zebranie podsumowujące i wybory wśród stowarzyszonych na kolejną kadencję 2017-2020.

 Koło planuje włączyć się w pomoc przy organizowaniu przez Dyrekcję szkoleń merytorycznych i samodzielnie zrealizować inne cele:

  • Szkoleniowej wycieczki dla pracowników merytorycznych do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83
  • Szkoleniowej wycieczki dla pracowników merytorycznych do Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121,
  • Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to inwestycja powstała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Aby integrować członków Koła i lepiej się poznać, zaproponujemy kolejne, wtorkowe, tym razem – dwa w roku, spotkania, ph. Poznajmy się, podczas których będzie możliwość wysłuchania różnych interesujących opowieści Koleżanek i Kolegów. Chcemy zawodowo i koleżeńsko rozmawiać o sobie i o naszym zawodzie. Organizację spotkań przewidujemy w Zespole Bibliotek Publicznych im. Jana Augustyniaka, ul. W. Wróblewskiego 67 lub w innych filiach.

Proponujemy nową formę spotkań towarzyskich w ramach tego cyklu:

  • w pierwszym półroczu – Po prostu spotkanieZ rozgrzanych słońcem liści, czyli koleżeńskie spotkanie przy gorącej i wonnej herbacie,
  • w drugim półroczu – Po prostu spotkanieZe zmielonych ziaren, czyli koleżeńskie spotkanie przy czarnej i aromatycznej kawie.

W ramach wycieczek Rodzinne gniazdo, a w cyklu Poznajmy się, do wyboru, Koło zaproponuje w pierwszym kwartale roku (do  kwietniu) wycieczkę do Muzeum Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72 / Galeria Sztuki Dawnej na wystawę,

  1. Otwieram Świątynię Pamięci. Zbiory Czartoryskich, a narodziny idei muzeum w Polsce.

Proponujemy także zamiejscowe wycieczki do: Afrykarium – ZOO Wrocław,

  1. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław; tel.: 71 348-30-24, 71 340-71-19

lub/i Biblioteki Raczyńskich, budynek główny Plac Wolności 19, 61-739 Poznań;

tel. 61 852 98 68 (sekretariat), lub/i do Bramy Poznania ICHOT  (Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego), ul. Gdańska 2 (Śródka);

Ponadto, na blogu Koła, jak poprzednio, będziemy umieszczać informacje Stowarzyszeniowe.


Łódź, dnia 15 stycznia 2016 roku.

Alicja Lenartowicz