PLAN PRACY

KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

ŁÓDŹPOLESIE

na 2017 rok

 

Podobnie, jak w poprzednich latach, działalność Koła, będzie opierać się na współpracy z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.

Koło nie przewiduje zmiany w dotychczas realizowanych kierunkach prac.

Wykorzysta sprawdzone formy działania, w ramach których przedstawi stowarzyszonym interesującą propozycję pogłębiania wiedzy oraz zacieśniania relacji koleżeńskich. Powyższe w nadziei na coraz lepszą integrację zawodowego środowiska.

Stowarzyszeni będą czynnie uczestniczyć w szkoleniach merytorycznych, zebraniach i innych spotkaniach samodzielnie organizowanych przez Dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, a także wspólnie z Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ponadto, w razie potrzeby, wezmą udział w innych pracach wskazanych przez Dyrekcję na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Będą uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach oraz pracach organizowanych przez Zarządy: Oddziału i Okręgu Łódzkiego oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Z powodu kończącej się kadencji 2013-2016 przewidujemy, że w końcu lutego 2017 roku, zorganizujemy w Kole walne zebranie członków, na którym dokonamy podsumowania minionego i przeprowadzimy wybory przed kolejną kadencją – 2017-2020 Dokonamy wyboru delegatów na Zjazd Oddziału.

Koło planuje włączyć się w pomoc przy organizowaniu obchodów 100. rocznicy powstania SBP. Stowarzyszeni włączą się w przygotowanie organizowanych przez Dyrekcję szkoleń merytorycznych i szkoleniowych wycieczek, także w ramach cyklu Zwiedzamy łódzkie instytucje kultury. Koło planuje samodzielnie zrealizować inne cele.

 

Aby integrować członków Koła i lepiej się poznać, zaproponujemy kolejne, czwartkowe (dwa w roku) spotkania, ph. Poznajmy się, podczas których będzie możliwość wysłuchania różnych interesujących opowieści Koleżanek i Kolegów. Chcemy zawodowo i koleżeńsko rozmawiać o sobie i o naszym zawodzie. Organizację spotkań przewidujemy w Zespole Bibliotek Publicznych im. Jana Augustyniaka, ul. W. Wróblewskiego 67 lub w innych filiach.

Proponujemy sprawdzoną u nas formę spotkań towarzyskich w ramach tego cyklu:

 • w pierwszym półroczu – Po prostu spotkanieW pomarańczowym gaju, czyli koleżeńskie spotkanie z poczęstunkiem własnym,
 • w drugim półroczu – Po prostu spotkanieW gaju oliwnym, czyli koleżeńskie spotkanie z poczęstunkiem własnym.
 • W ramach wycieczek Rodzinne gniazdo, a w cyklu Poznajmy się, Koło zaproponuje w pierwszej połowie roku wycieczkę do Planetarium EC1;

Proponujemy także zamiejscowe wycieczki autokarowe dla członków Koła i jego sympatyków: do Wieliczki i zwiedzanie kopalni trasą górniczą oraz spotkanie w bibliotece z wybraną dowolnie (przez tamtejszych bibliotekarzy) grupą bibliotekarzy bibliotek publicznych Krakowa i rozmowa z nimi o centralizacji lub do Torunia na wypiekanie pierników i zwiedzanie osobliwości miasta, w tym Toruńskiej Książnicy.

 • Kopalnia Soli w „Wieliczce”
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4 (nowy oddział)
 • Żywe Muzeum Piernika; muzeumpiernika [at] muzeum [dot] pl

Ponadto, na blogu Koła, jak poprzednio, będziemy umieszczać informacje Stowarzyszeniowe.

Sprawy inne

Sprawy zgłoszone podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 22 lutego 2017 roku przez A. Lenartowicz do realizacji w kolejnej kadencji:

 • zaprosić archiwistkę w celu prawidłowego zaszeregowania i przekazania dokumentów Koła do Archiwum Akt Stowarzyszenia,
 • pozostałe – uporządkowane dokumenty ponownie zaszeregować do istniejących segregatorów,
 • zadbać o aktualizację bazy danych członków,
 • zachęcić młodszych członków do opracowania Komunikatu Zarządu Oddziału SBP Fiszka ukazującego się w latach 1991-2008 w formie publikacji o charakterze historycznym i informacyjnym. Po uprzednim sprawdzeniu czy taka publikacja już nie została przygotowana.
 • w miarę możliwości (w zależności od napływających informacji z Zarządu Oddziału) ukierunkować pomoc członków Koła przy organizacji Jubileuszu SBP,
 • – przekazać Kol. Piotrowi Tarnowskiemu, w celu zamieszczenia na blogu brakujący plan 2016 i kolejny na rok 2017.


Łódź, dnia 17 stycznia 2017

Alicja Lenartowicz